خواندن قصه برای کودکان

خواندن قصه برای کودکان

خواندن قصه برای کودکان

آنچه تحقیقات درباره بازی خواندن قصه برای کودکان می گوید:

خواندن کتاب با صدای بلندبرای کودکان، قدرت تخیل آنها را تحریک می کند و دانش جهانی آنها را بسط می دهد.

این کار مهارت زبانی و شنیداری را تکامل می بخشد و کودکان را برای درک کلمه های کتاب، اماده می سازد.

این بازی مهارت های پیش از مطالعه را در کودک تحول می دهد و او را دوستدار کتاب و مطالعه بار می آورد.

موقع خواندن قصه برای کودکان، نکات زیر را در نظر بگیرید:

  • کتاب خواندن برای کودکان ممکن است خسته کننده باشد. باید در نظر گرفت که آنها حدوداً دو تا چهار دقیقه می توانند آرام بنشینند.
  • کودکان به کتاب هایی علاقه دارند که حاوی تصاویر بچه هایی در حال انجام کارهای آشنا مانند خوردن، دویدن و خوابیدن باشند.
  • کتاب هایی در مورد سلام و خداحافظی کردن، محبوب بچه ها در این سن هستند.
  • شعرهای ساده و متن قابل پیش بینی نیز جزء خصوصیات مثبت یک کتاب هستند.
  • برای افزایش علاقۀ طفلتان به یک کتاب، نام او را به جای نام کودک داستان بگذارید.
  • می توانید در هر جایی- در تختخواب، وقت حمام(البته با استفاده از کتاب های ضد آب!)، نشسته کف زمین یا روی تاب- برای کودکتان کتاب بخوانید.

نکات مفید درباره دوران رشد کودکان:

رشد ذهنی در ۱۵ ماهگی

کودک نو پای شما اجزای بدن خود و برخی چیزهای داخل کتاب را می شناسد،می تواند صدای حیوانات را در آورد، و اگر از او خواسته شود سعی می کند لباس هایش را درآورد. او اشیا ساده را حمل می کند و برای شما می آورد. او می داند عکس گربه، گربه اسباب بازی و گربه واقعی، همگی گربه اند.

چگونه می توانید کمک کنید :

– وظایف کوچک و ساده ای را برای تحریک ماجراجویی و حس کامیابی به او محول کنید. او را تشویق کنید تا در انجام کارهای کوچک روزانه مثل مرتب کردن و گذاشتن وسایل در جایشان،به شما کمک کند.

– به او کمک کنید تا با کنارهم گذاشتن سه یا چهار کلمه جملات ساده ای بسازد.

– مفهوم مالکیت را به او بشناسانید،مثل ” اون توپ مریمِ،اون توپ تو هست “.

در او احساس موفقیت ایجاد کنید :

اجازه دهید تا جایی که می تواند به شما کمک کند. وظایف ساده ای مثل گذاشتن بعضی وسایل در جایشان،در حد توانایی کودک شما هست و احساس غرور او را تقویت می کند.

ارسال نظر

error: