بازی نگاه کن چه می بینم !

بازی نگاه کن چه می بینم !

بازی نگاه کن چه می بینم !

آنچه تحقیقات درباره بازی نگاه کن چه می بینم می گوید:

تمرین مهارت های دیداری در شش ماه تخست زندگی ضروری است.

کودکان، خیره شدن به چهره های جالب و اسباب بازی های رنگی را دوست دارند.

  • هر بار یک اسباب بازی رنگی را بردارید، آن را به آرامی جلو کودکتان عقب و جلو ببرید تا بینائیش را تحریک کنید.
  • همچنین در این دوران، کودکان دستهایشان را کشف می کنند. آنها تماشا می کنند و می آموزند که می تواننددستهایشان را ظاهر یا ناپدید کنند.
  • دست های کودکتان را بگیرید و به آرامی جلو صورتش به هم بزنید. در حین انجام کار، شعر زیر را بخوانید:

دست بزن، دست بزن، دست بزن

دست هایت را به هم بزن.

دست هایت را روی صورت مامانی بگذار.

دست هایت را به هم بزن.

 

نکات مفید در ارتباط با دوران رشد کودک

 

دستکاری اشیاء

هدف: بهبود هماهنگی دست و چشم

در حدود سه ماهگی، کودک به اندازه ای مهارت حرکتی دارد که می تواند با اشیاء بازی کند. در این زمان، کودک مفهوم دستکاری محیط را به خوبی یاد گرفته و آموخته است که چگونه با حرکت دادن دست بندی که در دستش است با دستکاری اشیاء متحرک، صدا ایجاد کند.

اکنون کودک می تواند اشیاء و اسباب بازی های مختلف را فعالانه دستکاری کند. کودک با اشیاء بازی می کند، اشیاء را احساس می کند، آنها را حرکت می دهد و می آموزد که رفتارش در محیط تاثیر می گذارد. این فعالیت ها، فعالیت های دستکاری نامیده می شود.

فعالیت های دستکاری به کودک کمک می کنند تا روابط فیزیکی را زودتر بفهمد و مفاهیمی مثل مقایسۀ اندازه ها را یاد بگیرد. مقایسۀ اندازه ها زیربنای یادگیری مهارت های ریاضی است.

 

فعالیت کودک

(علاوه بر بازی نگاه کن چه می بینم !)

کودک را بر روی شکم بخوابانید و اجازه دهید تا اسباب بازی ها را وارسی کند و با خزیدن، خود را به آنها برساند. سه یا چهار اسباب بازی نرم را در کف اتاق بگذارید، مثل توپ نرم، چند مکعب نرم، حیوان های کوچک پشمالو و نرم.

اسباب بازی ها را در دستان کودک نگذارید. اجازه دهید تا کودک خودش آنها را بگیرد، این کار به تعادل و هماهنگی دست و چشم کمک می کند.

معمولاً به والدین آموزش داده می شود تا نوزاد خود را بر روی شکم قرار ندهند تا نوزاد دچار سندرم مرگ ناگهانی نشود. با وجود این، یافته های پژوهشی نشان می دهند کودکانی که هیچوقت روی شکم خود دراز نکشیده اند ممکن است در خزیدن یا راه رفتن تاخیر داشته باشند.

نوزاد را بر روی شکمش قرار دهید و مراقبش باشید تا بتوانید بازی کند و مهارت های حرکتی خود را بهبود دهد. اگر کودک روی شکم به خواب رفت، فوراً او را به پشت بخوابانید.

پس از اینکه کودک به مدت ۱۵ تا ۲۰ دقیقه روی شکم خود دراز کشید و بازی کرد، تو را به پشت بخوابانید. کودک سه تا شش ماهه از خوابیدن به پشت لذت می برد. تو می تواند اسباب بازی ها را بردارد و از زاویه های مختلف نگاه کند.

ارسال نظر

error: