برچسب: سه تا شش ماهگی

بازی پاها

بازی پاها

بازی پاها آنچه تحقیقات درباره بازی پاها می گوید: ورزش، عضلات نوزادان را تقویت می کند و آنها را برای راه رفتن آماده می سازد. با خواندن آواز در حین انجام این ورزش، توجه کودکتان را جلب و زبانش را تقویت می کنید. کودکتان را به پشت روی یک سطح محکم بخوابانید. مچ پاهایش را […]

مطالعه بیشتر
بازی ارتباط از طریق گفتگو

بازی ارتباط از طریق گفتگو

بازی ارتباط از طریق گفتگو آنچه تحقیقات درباره بازی ارتباط از طریق گفتگو می گوید: تعداد کلمه هایی که نوزادان در هر روز می شنوند، هوش، مهارت های اجتماعی و موفقیت تحصیلی آنها را در آینده تحت تأثیر قرار می دهد. با نشان دادن توجه و علاقه خود به آنچه کودکتان می گوید، مهارت های […]

مطالعه بیشتر
error: