برچسب: بازی بای بای کردن

بازی بای بای کردن

بازی بای بای کردن

بازی بای بای کردن آنچه تحقیقات  درباره بازی بای بای کردن می گوید: دانشمندان می گویند که ایجاد یک وابستگی با کودک، مهم ترین عامل در تکامل اوست. در این حالت، کودکان سزیع تر خواهند آموخت و احساس بهتری نسبت به خودشان خواهند اموخت و احساس بهتری نسبت به خودشان خواهند داشت. پاها و دست […]

مطالعه بیشتر
error: