یادگیری با زبان- بازی کودکان بیست و یک تا بیست و چهار ماهگی

یادگیری با زبان

یادگیری با زبان

آنچه تحقیقات درباره بازی یادگیری با زبان می گوید:

تحقیق درمورد مغز، آنچه را که معلمان مدت ها مورد بحث قرار داده اند، تأیید می کند: تجربه های اجتماعی و عاطفی اولیه، سرچشمۀ هوش انسان هستند.

جریان های عصبی هر کودک بزرگراه هایی در مغز ایجاد می کنند که یادگیری آتی را آسان می سازند.

این بازی خوبی برای تکامل بخشیدن به مهارت های فکری کودکتان است و به او کمک می کند که انجام کارهایی را با یک شیء تجسم کند. نظیر استفاده از فنجان برای نوشیدن و برای ریختن چیزی.

  • چند شیء مانند برس سر، قاشق یا فنجان را که کودکتان آنها را می شناسد و پیوسته مورد استفاده قرار می دهد، انتخاب کنید.
  • آنها را کف زمین بگذارید.
  • جلو آن اشیا بنشینید.
  • یکی از اشیا، مانند برس را بردارید و وانمود کنید که موهایتان را برس می زنید.
  • هر یک از اشیا را بردارید و تظاهر به استفاده از آن کنید.
  • از کودکتان بخواهید یکی از اشیا را بردارد و نحوۀ استفاده از آن را نشانتان دهد.

توصیه های کارآمد برای رشد مغز کودک

(از ۲۱ ماهگی تا ۲۴ ماهگی)

پازل بازی

کودک را تشویق کنید که با پازل های مختلف بازی کند.

سعی کند که پازلی را انتخاب کند که چالش برانگیزتر است ولی نباید آنقدر سخت باشد که کودک بدون اینکه آن را امتحان کند بازی را رها کند.

او قبلا با تخته ی بازی آشنا شده است و برای بازی کردن با تخته های ناآشنا در تعداد بیشتر راحتتر است.

شما می توانید اولین جورچین را به کودک بدهید.

این پازل باید متشکل از دو قسمت باشد، که به راحتی با یکدیگر جور شود و اندازه ی مناسبی برای دست های کوچک کودک داشته باشد.

زمانی که او موفق به حل پازل می شود موفقیتش را به شما نشان می دهد.

ارسال نظر

error: