کاربرد بازی درمانی در اختلال کمبود توجه و بیش فعالی

کاربرد بازی درمانی در اختلال کمبود توجه و بیش فعالی

کاربرد بازی درمانی در اختلال کمبود توجه و بیش فعالی

اختلال نارسایی در توجه و بیش فعالی جمعیتی حدود ۱۰ الی ۲۰ درصد از کودکان مدرسه ای را مبتلا کرده است. کودک مبتلا به این اختلال شرایط دشواری را برای خود و اعضای خانواده ایجاد می کند. این اختلال می تواند به تنهایی و یا همراه با سایر اختلالات روی دهد. وجود این اختلال به تنهایی می تواند تعیین کننده نیاز کودک  به برنامه مداخله ای خاصی و کاربرد بازی درمانی در اختلال کمبود توجه و بیش فعالی باشد. همراهی اختلال دیگر می تواند این شرایط را بسیار پیچیده تر کند. این اختلال بر اساس وجود الگویی پایه دار از نارسایی در توجه و یا بیش فعالی و تکانشی بودن مشخص می شود. لازم به ذکر است که تعیین این الگو جنبه مقایسه ای دارد و وجود کمی توجه و یا بیش فعالی در کودک بایستی بر اساس مقایسه با سایر کودکان همسن که دارای شرایط رشدی یکسانی هستند مشخص شود. نقص در توجه و انجام فعالیت بیش از اندازه این گروه از کودکان در مقایسه با سایر کودکان همسن دارای شدت و تداوم بیشتری است.

ماسه بازی با کودک مبتلا به صرع با بیش فعالی

نویسندگان: ایتسو کاوایی، هایائو کاوایی و هیروشی نانی وا.

تأکید بر: اثر ماسه بازی و بازی درمانی بر فعالیت های خستگی ناپذیر کودک مبتلا به حمله های صرع.

 

مقدمه:

نویسندگان اثر بازی درمانی و ماسه بازی را بر فعالیت های روانی حرکتی کودکان مصروع دارای بیش فعالی و اختلال خستگی ناپذیری، که به درمان با سایر شیوه ها واکنش مثبت نشان ندادند، مورد بررسی قرار می دهند.

مطالعه موردی:

۱۱ کودک سنین ۵ تا ۱۴ به منظئر ماسه بازی درمانی برای جلسات هفته ای یک بار به مدت ۳۰ تا ۱۵۰ جلسه در نظر گرفته شدند. درمان های ضد تشنج و روان گردان تأثیری بر رفتار هشت نفر از اعضای این گروه نگذاشته بود. سه نفر از اعضای گروه در خلال جلساتی که بازی بر روی میز ماسه بازی مخصوص انجام می شد دچار حمله صرعی شدند و داروها نتوانسته بود اثر کاهش دهنده ای بر رفتار خستگی ناپذیری آنان بگذارد.

مداخله:

پژوهشگران گزارش کردند که روش مورد استفاده در ماسه بازی درمانی روش کالف بود. در خلال دوره فعالیت سه ویژگی اساسی این کودکان مورد توجه پژوهشگران قرار گرفت. این ویژگی ها عبارتند از:

ترکیبات غیر منطقی و نامربوط

داشتن دنیایی طوفانی و غیر قابل انعطاف

تمایل به درگیری و تخریب دائمی

مثالی از ترکیبات غیر منطقی که در طی بازی مشاهده شد این بود که مثلاً در طول بازی ناگهان یک یک هیولا یا جادوگر را از کوه آتشفشانی که با ماسه ساخته بود خارج می کرد، و یا چوب بیسبال و هواپیما را در یک ردیف پشت سر هم قرار می داد. کودک دیگری که دنیای پرآشوب و طوفانی درونی را نشان می داد با خشونت اقدام به پرتاب ماسه به اطراف می کرد و یا سیلی به راه می انداخت که با ذات فعالیتی که با کمک اشیا و اسباب بازی های ظریفی که برای بازی انتخاب کرده بود (حیوانات، وسایل نقلیه، سریاز سربی) در تضاد بود. پژوهشگران متوجه شدند که اغلب کودکان نوروتیک صحنه های جنگ و تخریب را بازنمایی می کنند اما کودکان مبتلا به صرع نیز از انجام این بازی ها خسته نمی شوند، یکی از نویسندگان این مقاله گزارش می دهدکه تخلیه روانی هنگامی روی می دهد که فرد شاهد باز سازی شهری باشد که در اثر یک درگیری شدید تخریب شده است. البته این امر فقط به خاطر ویرانی مجدد این شهر انجام می شود.

نتایج:

رفتار پنج نفر از ۱۱ کودک به صورت قابل توجهی بهبود حاصل نمود، در طول یک دوره پنج ساله پیگیری، این افراد نشانه ای حاکی از بازگشت رفتار خستگی ناپذیر از خود نشان ندادند و چهار کودک دیگر رفتار خستگی ناپذیر کمتری از خود نشان دادند و سازگاری آنان در مدرسه نیز بالاتر از میانگین گزارش شد. آنان تنها در موقعیت های خاصی  با والدین و اعضای خانواده رفتار خشونت آمیز از خود نشان دادند و دو نفر آخر نشان ای از بهبود در جریان ماسه بازی درمانی از خود نشان ندادند و از گروه این پژوهش حذف شدند. شش نفر از کودکان در خلال ماسه بازی درمانی حمله های صرعی داشتند و سه نفر از این کودکان (که در خلال بازی دچار حمله شده بودند) از نظر روانی بهبود نشان دادند و یک نفر تغییری نکرد و حمله هایش کماکان ادامه یافت.

تفسیر:

نتایج این مطالعه می تواند برای روان درمانی کودکان مصروع مورد استفاده قرار گیرد. هر چند اطلاعات محدودی از جلسه های ماسه بازی درمانی توسط پژوهشگران ارائه گردیده است اما سه ویژگی بیان شده برای کودکان مصروع که توسط این گروه گزارش شده است می تواند افکار درونی این افراد را اشکار کند، آنان می دانند که بایستی زندگی غیر قابل کنترلی را تجربه کنند، زندگی که اطمینانی به آن نیست و هیچ نظم منطقی را نمی پذیرد، آنان در دنیایی که سراسر اجزای آن غیر قابل پیش بینی است زندگی می کنند.

ارسال نظر

error: