در آغوش گرفتن و بوسیدن کودک توسط مادر

در آغوش گرفتن و بوسیدن کودک توسط مادر

در آغوش گرفتن و بوسیدن

آنچه تحقیقات در ارتباط با در آغوش گرفتن و بوسیدن می گوید:

ظرفیت کودک در کنترل احساسات به تجربه ها و رابطه های اولیه زندگی بستگی دارد.

روشی که ما در لمس کردن، رفتار کردن و غذا دادن به کودک به کار می بریم، می تواند تأثیر پایداری در رفتار او در بزرگسالی داشته باشد. این بازی به نوزاد شما احساس امنیت و اطمینان می بخشد.

  • در حالی که نوزادتان را حرکت می دهید و می بوسید، این آواز را برایش بخوانید: بغلت می کنم و می بوسمت…دوستت دارم
    بغلت می کنم و می بوسمت، دوستت دارم
    تو کوچولوی من هستی.
  • وقتی که دارید پوشک نوزادتان را عوض می کنید، می توانید، این آواز را بخوانید، و بینی، انگشت های پا . انگشت های دستش را ببوسید.

 

نکات مفید درباره رشد کودکان

حواس پنج گانه کودک در برابر محرک های مختلف، تقریباً فعال می باشد و پاسخ های مناسبی به محرک ها می دهد.

برخی از نیازهای کودک، خود به خود ارضاء می شوند و برخی دیگر بایستی به کمک دیگران برآورده شود. دراین دوره بایستی از نوزادان مراقبت های بهداشتی و پزشکی ویژه ای به عمل آورد زیرا نوزاد قبل از تولد، در محیط رحم در درجه حرارتی نسبتاً ثابت به سر برده و آنچنان تحت تأثیر محیط بیرونی نبوده است.

در صورتی که پس از تولد، در محیطی قرار می گیرد که درجه حرارت و بسیاری از عوامل دیگر دائماً تغییر می کند، به همین خاطر والدین و سرپرستان کودک، بایستی مراقبت های ویژه ای از کودک به عمل آورند.

ارسال نظر

error: