بازی یک، دو، سه…چهار

بازی یک، دو، سه... چهار

بازی یک، دو، سه…چهار

آنچه تحقیقات درباره بازی یک، دو، سه…چهار می گوید.

آواز خواندن و رقصیدن با کودک، دو تا از بهترین کارهایی هستند که می توانید برای کمک کردن به ر او انجام بدهید.

نوزادان از موسیقی و ریتم لذت می برند. وقتی که آنها در رحم بوده اند، ریتم قلب را حس کرده اند و صداهای گردش خون در بدن را شنیده اند.

  • کودکتان را نزدیک بدنتان نگهدارید و در حال خواندن ترانه ههای دلخواهتان دور اتاق بچرخید. هر ترانه ای را که دوست دارید، بخوانید.
  • کودکتان شادی شما را احساس خواهد کرد و او نیز خوشحال خواهد شد.
  • یک نوع ریتم مخصوص رژه را امتحان کنید و در حین چرخیدن در اتاق بگویید:”یک، دو، سه…چهار
  • همچنین می توانید عقب وجلو بروید، بچرخید، روی نوک پا بایستید و قدم های بلند بردارید.

نکات مفید درباره دوران رشد کودکان:

بازی ها و فعالیت های مناسبی که شما والدین برای رشد نوزاد سه ماهه خود می توانید انجام دهید

  • وقت و زمان زیادی را به خوابیدن نوزاد روی شکم اختصاص دهید. چراکه این حرکت باعث تقویت عضلات بدن، از بازو ها تا شکم، می شود. همچنین زمانی که روی شکم خوابیده است، بازی هایی با او کنید تا گردنش را بالا بگیرد.
  • در حد مناسب با کودک تان تعامل داشته باشید. یک مادر در حالت سکوت نباشید چرا که تعامل و مکالمه روزانه باعث تقویت حس شنوایی و بهبود مهارت های اجتماعی نوزاد شما خواهد شد.
  • در مقابل چشم کودکتان بازی هایی انجام دهید که او دنبال کند به عنوان مثال می توانید یک ماشین اسباب بازی را به یک نخ ببندید و حرکت دهید و با این بازی ها حس دنبال کردن اشیا را در او تقویت می کند.
  • بازی های صدا دار، مانند تکان دادن جغجغه یا حرف زدن با نوزاد از دو طرف سر، موجب تقویت حس شنوایی نوزاد می شود پس برای رشد او از خود صداهایی در بیاورید تا توجه او را جلب کند.

ارسال نظر

error: