بازی کودکان ده تا پانزده سال – انواع بازی کودکان – بازی کودک ده ساله

بازی کودکان ده تا پانزده سال - انواع بازی کودکان - بازی کودک ده ساله

بازی کودکان ده تا پانزده سال – انواع بازی کودکان – بازی کودک ده ساله

بازی باعث تقویت ارتباطات اجتماعی، کاهش انزوا و بازسازی احساس امنیت در کودک می شود. بر همین اساس، فعالیت ها و بازی های معرفی شده مهارت های مشارکت و اجتماعی شدن را تقویت میکنند. مقاله پیش رو از سری بازی کودکان ده تا پانزده سال است که با ساده ترین و در دسترس ترین وسایل طراحی و انتخاب شده اند و به شما والدین گرامی کمک می کند تا اوقات خوشی را کنار فرزندانتان رقم بزنید.

هنگامی که فرزندتان به هر نحوی در معرض وقایع ناخوشایند محیطی قرار میگیرد، در بسیاری از مواقع، حمایت و کنترل مورد و ایجاد نقش ها و مسئولیت هایی که در هر بافتار اجتماعی شامل خانواده به کودک محول میشود، نقش کمک کننده ای دارد. یکی از مواردی که میتواند به کودک برای گذر از دوران ناخوشایند کمک کند بازی میباشد که حتی در زمان های عادی هم کودکان نیاز به بازی کردن دارند.

بازی باعث رشد ذهن و پرورش استعدادهای نهفته ی کودک شما میباشد.

از بازی کردن با کودکان خود دریغ نکنید.

بازی آینده کودک شما را میسازد.

در این مقاله به شما در مورد بازی کودکان ده تا پانزده سال سی بازی معرفی می گردد.

 

بازی اول با کودک: ساختمان سازی

آنچه شما برای بازی نیاز دارید: کارت های بازی

دستور العمل بازی

کارت های بازی را به صورت مثلثی شکل به وصل کنید و به شکل یک برج آن را بسازید.

 

بازی ساختمان سازی - بازی کودکان ده تا پانزده سال

 

بازی دوم با کودک: شعبده بازی

آنچه شما برای بازی نیاز دارید: لیوان و سکه

دستور العمل بازی

چند لیوان بردارید و زیر یکی از آنها سکه بگذارید.

سپس از بچه ها بخواهید حدس بزنند سکه زیر کدام لیوان است.

اگر کمی زرنگ باشید میتوانید لیوانها را نزدیک لبه ی میز قرار دهید و خیلی آرام سکه راپایین بیندازید.

به چشمان هیجان زده بچه ها نگاه کنید و تعجب و شگفتی آنها را از غیب شدن سکه ببینید و لذت ببرید.

 

بازی سوم با کودک: پرتقال بده

آنچه شما برای بازی نیاز دارید: پرتقال

دستور العمل بازی

فعالیت فیزیکی در این بازی نقش عمدهای دارد. بنابراین در این بازی به هر گروه یک پرتقال بدهید. نفر اول دستش را مشت میکند و پرتقال را داخل گودی آرنجش قرار میدهد؛ یا به عبارتی با استفاده از ساعد و بازوی خمیده، پرتقال را نگه میدارد. هر شرکت کننده وظیفه دارد پرتقال را بدون افتادن به نفر بعدی تحویل دهد. چالش این بازی در آن است که هیچ کس مجاز نیست از انگشتانش استفاده کند و پرتقالها باید فقط با استفاده از ساعد و بازو از شخصی به شخص بعدی منتقل، شوند. پرتقال از دست هر دو نفری که بیفتد، آنها از بازی حذف میشوند و برنده هر گروه کسی است که در نهایت بعد از حذف کلیه رقبا پرتقال به دست باقی بماند.

 

بازی چهارم با کودک: توپ و قاشق

آنچه شما برای بازی نیاز دارید: توپ و قاشق

دستور العمل بازی

یک عدد توپ کوچک را داخل قاشق قرار داده و بچه ها قاشق را در دهان گرفته و مسیر معینی را باید طی کنند بدون اینکه توپ از داخل قاشق بیوفتد پس از طی کردن مسیر هر کدام از بچه ها زودتر مسیر را طی کند بدون اینکه قاشق به زمین بیوفتد برنده بازی است.

 

بازی توپ و قاشق - بازی کودکان ده تا پانزده سال

 

بازی پنجم با کودک: آب شو، یخ شو

آنچه شما برای بازی نیاز دارید: –

دستور العمل بازی

بچه ها یک گروه میشوند و با گفتن کلمه ی آب شو شروع به حرکت میکنند و پس از شنیدین یخ شو بایدثابت بشوند و حرکت نکنند و وقتی ثابت هستند نباید بخندند یا تکان بخورند اگر تکان بخورند می بازند.

 

بازی کودکان ده تا پانزده سال

بازی ششم با کودک: اشکال سه بعدی

آنچه شما برای بازی نیاز دارید: تعدادی نی و چسب

دستور العمل بازی

شکل ساده ای مثل مثلث و مربع را دز نظر بگیرید و با توجه به شکلی که کشیده اید نی ها را روی هم بچسبانید و برای جذاب تر شدن کار از نی های رنگی استفاده کنید.

بازی اشکال سه بعدی - بازی کودکان ده تا پانزده سال

 

بازی هفتم: بازی قلم و خودکاری

آنچه شما برای بازی نیاز دارید: کاغذ ساده، مداد، پاک کن

دستور العمل بازی

یک مربع ۶ در ۶ شامل نقاط دریک صفحه ایجاد کنید و به نوبت هرکس نقاط را با یک خط به همدیگر وصل کنید اگر خط شما یکی از مربع ها را ترسیم کند اسم خودتون را داخل مربع مینویسید فرد با بیشترین تعداد مربع برنده می شود.

 

بازی هشتم با کودک: اسم پیشانی

آنچه شما برای بازی نیاز دارید: کاغذ، خودکار یا مداد

دستور العمل بازی

یک اسم یا هرچیزی را روی یک برگه نوشته و آن را روی پیشانی یک نفر می چسبانیم و طرف باید حدس بزند چه چیزی برروی پیشانی او چسبانده اند. بازی زمانی تمام میشود که روی همه اسم بگذارند و همه بتوتنند اسم هایشان را حدس بزنند.

 

بازی نهم با کودک: میخ و نخ

آنچه شما برای بازی نیاز دارید: تخته چوب، میخ و چکش و کامواهای رنگی

دستور العمل بازی

برای ساخت تابلوی میخ و نخ، میخ را در فاصله هایی از هم برروی تابلو چوبی بزنید.

هر چه تعداد میخ ها بیشتر باشد خلاقیت و نوآوری کودکان بیشتر میشود و حالا از کودک بخواهید کامواها را دوز میخ ها بپیچد و شکل ذهنی خود را روی تابلو بیاورد.

 

بازی میخ و نخ - بازی کودکان ده تا پانزده سال

بازی دهم با کودک: چشمک مرگ

آنچه شما برای بازی نیاز دارید: مداد و کاغذ سفید

دستور العمل بازی

به تعداد افراد حاضر کارت سفید لازم دارید. روی دو تا از کارتها کلمات قاتل و کارآگاه و روی مابقی، کلمه مقتول را بنویسید و به هر شخص یک کارت بدهید. کارآگاه را همه می شناسند. شخصی که کارت قاتل را برداشته، به صورت پنهانی به بقیه چشمک میزند و با چشمک او قربانیها میمیرند. کارآگاه باید قاتل را پیدا کند. زمانیکه کارآگاه موفق به یافتن قاتل شد، قاتل قبلی کارآگاه میشود و کارتها دوباره به صورت تصادفی بین بازیکنان پخش میشوند .

 

بازی کودکان ده تا پانزده سال

بازی یازدهم با کودک: نخند

آنچه شما برای بازی نیاز دارید: نوارهای کاغذی

دستور العمل بازی

اعضای خانواده به صورت دایره کنار هم قرار بگیرید. هر بازیکن به نوبت، در حالی که به چهره ی فرد کنار دستی خود نگاه میکند، باید بخندد و سعی کند که او را بخنداند. هرکس که بخندد، بازنده محسوب میشود و کسی که تا پایان هر دور از بازی نخندد، برنده این بازی ساده و جالب است.

 

بازی دوازدهم با کودک: حدس بزن کیه

آنچه شما برای بازی نیاز دارید: کاغذ، خودکار، جعبه یا ظرف

دستور العمل بازی

اسم هر شرکت کننده را روی یک تکه کاغذ بنویسید. کاغذها را تا زده و درون یک جعبه بریزید.

هر کس باید یک کاغذ از جعبه بردارد و شخصی را که اسم او روی کاغذ نوشته شده، توصیف کند.

بقیه باید با توجه به توضیحات او، شخص موردنظر را شناسایی کنند. این بازی را میتوانید به صورت تیمی نیز انجام دهید.

 

بازی سیزدهم با کودک: اسم فامیل

آنچه شما برای بازی نیاز دارید: کاغذ و خودکار

دستور العمل بازی

هریک از شرکت کننده ها یک کاغذ و خودکار آماده میکند و حروف الفبا را از اول تا آخر به صورت عمودی در سمت راست برگه خود می نویسد. بسته به سختی موضوع انتخابشده، زمانی حدود ۲ تا ۳ دقیقه در نظر گرفته میشود. شرکت کننده ها باید برای هر یک از حروف، یک اسم از موضوع انتخاب شده پیدا کنند (اسمی که حرف اول آن مساوی با حرف موردنظرباشد). کسی که زودتر ستون را پر کند یا تعداد جوابهای درست بیشتری نوشته باشد، برنده است. این بازی نسخه دیگری از اسم و شهرت خودمان است. برخی از موضوعاتی که میتوانید انتخاب کنید، در ادامه آمده است. حیوانات، نام گل، تیمهای ورزشی، اسم دختر یا پسر، شخصیتهای کارتونی، اسم ترانه، فیلم یا برنامه های تلویزیونی، اسم میوه ها و سبزیجات.

بازی چهاردهم با کودک: دوز

آنچه شم برای بازی نیاز دارید: کاغذ و خودکار

دستور العمل بازی

برای انجام آن فقط یک کاغذ و قلم لازم دارد.

برای انجام آن در یک صفحه جدولی ۳ در ۳ می کشید و هر یک از طرفین یکی از علامت های ضربدر یا دایره را برای خودشان انتخاب و تلاش می کنند یکی از ردیف های افقی، عمودی یا قطری را از آن خودشان کنند. این بازی یکی از سرگرم کننده ترین بازی ها بخصوص برای بازی با بچه ها می باشد که حتما شیفته ی آن می شوند .

بازی دوز - بازی کودکان ده تا پانزده سال

 

بازی پانزدهم با کودک: نقطه بازی

آنچه شما برای بازی نیاز دارید: کاغذ و خودکار

دستور العمل بازی

در این بازی ابتدا یک صفحه کاغذی را به صورت مربع شکل با نقطه پر می کنید درست همانند تصویر.

سپس بازی را شروع می شود و هرکس باید با خط هایی که به نوبت می کشد، یکی از چهارخانه ها را مال خود کند و هر خانه ای را که کامل کرد، اولین حرف اسم خود را در آن خانه بنویسد.

کسی که یک خانه را تصاحب می کند، جایزه دارد که یک خط دیگر هم بکشد.

در آخر بازی، هر کس تعداد خانه های خود را می شمارد و تعداد بیشتر برنده است.

 

بازی نقطه بازی - بازی کودکان ده تا پانزده سال

 

بازی کودکان ده تا پانزده سال

بازی شانزدهم با کودک: شاه دزد، وزیر

آنچه شما برای بازی نیاز دارید: کاغذ و خودکار

دستور العمل بازی

بازی شاه، دزد، وزیر یکی از بازی های گروهی خنده دار است که معمولا به صورت چهار نفره انجام می شود. برای انجام این بازی ابتدا تکه های همشکل و کوچکی از کاغذ تهیه می شود و روی هر کدام کلمات شاه، وزیر، جلاد و دزد نوشته می شود. کاغذها به شکل یکسان تا می شود تا کسی نتواند داخل آن را ببیند. هر یک از بازیکنان کاغذی را برمی دارند. وقتی همه کاغذها را برداشتند و از سمت خودشان خبردار شدند، شاه رو به دیگران می گوید: اینجا وزیر با نشان دادن کاغذ، “وزیر من کیست “خودش را به شاه معرفی می کند.

شاه می گوید: حالا وزیر یک نفر، “دزد را از میان این دو پیدا کن ” را به عنوان دزد معرفی می کند که دو حالت دارد؛ اگر حدس وزیر درست بود که شاه فرمان شکنجه ای را به جلاد صادر می کند و جلاد هم دزد را شکنجه می کند اما اگر حدس وزیر اشتباه باشد معمولا بلافاصله پس از حدس وزیر و معرفی او، می گوید و شاه شکنجه ای را به” به جلاد توهین کردی؟”جلاد می گوید تا جلاد، وزیر را تنبیه کند.

شکنجه ها معمولا دردآور است که از مشهورترین هایش سبیل آتشین یا بشین و پاشو است.

 

بازی شاه، دزد وزیر - بازی کودکان ده تا پانزده سال

 

بازی هفدهم با کودک: بله نه معکوس

آنچه شما برای بازی نیاز دارید: –

دستور العمل بازی

این بازی یک بازی کلامی پرهیجان است که نیاز به قدرت تمرکز بالا دارد.

در این بازی یک فرد سرزبان دار باید در حکم پرسشگر ظاهر شود و از نفر مقابل سوال های بدیهی کند و طرف مقابل هر جایی که جواب بدهد و بالعکس. ” نه ” ،”بله ” باید بگوید شخص پرسش گر باید پرحافظه و با تمرکز باشد و  تا می تواند به بازی سرعت بدهد تا کسی که به سوال ها جواب می دهد دستپاچه شود و اشتباه پاسخ دهد.کسی که در مقابل تعداد بیشتری از سوال ها مقاومت می کند، برنده بازی است.

 

بازی بله نه معکوس - بازی کودکان ده تا پانزده سال

 

بازی هجدهم با کودک: اسم بازی

آنچه شما برای بازی نیاز دارید: –

دستور العمل بازی

بازی دیگری که در دورهمی ها انجام می شود اسم بازی است.

این بازی را هم میتوان به صورت ساده بین همه افراد اجرا کرد و یا به صورت تخصصی تعیین کنید که اسم ها در چه زمینه ای باشد . بازی به این صورت است که نفر اول یک اسم را می گوید و نفر بعدی با حرف آخر اسم او باید اسم دیگری بگوید.

اسامی را میتوان قبل از بازی تعیین کرد که از فوتبالی ها باشد و یا از بازیگران و غیره.

قانون بازی به این صورت است که هر کس در گفتن اسم توقف زیادی کند از بازی خارج میشود.

 

بازی اسم بازی - بازی کودکان ده تا پانزده سال

 

بازی نوزدهم با کودک: هپ هپ

آنچه شما برای بازی نیاز دارید: –

دستور العمل بازی

در این بازی شرکت کننده ها اعداد را به ترتیب می گویند ولی به جای مضرب یکی از اعداد هپ را بکار می برند.مثلا بجای ۵،۱۰،۱۵،۲۰ ،..میگویند هپ، هرکس که فراموش کند و یا مکث کند بازنده است و از بازی خارج می شود.

 

بازی بیستم با کودک: بیست سوالی

آنچه شما برای بازی نیاز دارید: –

دستور العمل بازی

یکی از اعضای خانواده یک کلمه را درنظر می گیرد بقیه اعضای خانواده باید با پرسیدن سوال و حدس زدن آن کلمه را پیدا کنند .

 

بازی کودکان ده تا پانزده سال

بازی بیست و یکم با کودک: حدس بزن

آنچه شما برای بازی نیاز دارید: –

دستور العمل بازی

یکی از اعضا انتخاب شده و به بیرون اتاق می رود و یکی از اشیا را جابه جا می کنیم و سپس از فرد مورد نظر می خواهیم که ان شی را پیدا کند با نزدیک شدن به ان شی اعضا با ضربه زدن باصدای بلند بر روی میزبه او می فهمانند که نزدیک شده است و با کم شدن صدا یعنی از آن شی ء دور میشود.

 

بازی حدس بزن - بازی کودکان ده تا پانزده سال

 

بازی بیست و دوم با کودک: قوطی را بگیر

آنچه شما برای بازی نیاز دارید: قوطی کنسر فلزی یل حلبی

دستور العمل بازی

یکی از بازی های گروهی جالب هم برای کودکان و هم بزرگسالان، بازی گرفتن قوطی است.

این بازی تلفیقی از دو بازی قایم باشک و گرگم به هوا است.

یک نفر یا یک گروه (اگر تعداد بازیکنان زیاد است) را به عنوان گرگ مشخص کنید.

قوطی کنسرو را وسط زمین بازی قرار دهید.

فرد یا گروهی که به عنوان گرگ بازی مشخص شده اند، چشمان خود را میبندند و تا یک شماره مشخص میشمارند.

سایر بازیکنان باید قایم شوند.

سپس گرگ باید به دنبال بازیکنان برود و پیدایشان کند.

هر بازیکنی که از سوی گروه گرگ گرفته شود، باید در مکانی که مخصوص بازیکنان گرفته شده است بایستد.

اگر یکی از بازیکنان که هنوز تیم گرگ نتوانسته است او را بگیرد، بتواند قوطی کنسرو را که در وسط زمین قرار دارد بردارد  با پا به آن لگد بزند، تمامی بازیکنانی که گرفته شده اند، بار دیگر آزاد میشوند و تیم گرگ باید دوباره آنها را بگیرد.

 

بازی قوطی را بگیر - بازی کودکان ده تا پانزده سال

 

بازی بیست و سوم با کودک: فوت و CD

آنچه شما برای بازی نیاز دارید: دو عدد CD و دو عدد نی و یک عدد چوب یا هر وسیله ای دیگری که بتوان سیدی ها را به شکل چرخ ماشین در آورد.

دستور العمل بازی

CD را به صورت چرخ ماشین در می آوریم و سپس میزی که میخواهیم بر روی آن بازی کنیم را از وسط نصف میکنیم و سپس نی را درون دهانمان میگذاریم و شروع به فوت کردند می کنیم و که چرخ ماشین به طرف ما نیاید.

بازی فوت و cd - بازی کودکان ده تا پانزده سال

 

بازی بیست و چهارم با کودک: بشقاب هوایی

آنچه شما برای بازی نیاز دارید: ۸ لیوان یک بار مصرف به رنگ های مختلف و دو عدد بشقاب یک بار مصرف

دستور العمل بازی

وسط میز را مشخص میکنیم و سپس هر کس لیوان های مورد نظر خود را برمیدارد یک نفر طرف راست و یک نفر طرف چپ می ایستد به کمک بشقاب های که دستمان است نباید بگذاریم لیوان ها به طرف ما بیایند با در دست داشتن بشقاب ها و تکان دادن دستمان آنها را از خودمان دور کنیم و به طرف مخالف خودمان میبریم. تا از روی میز بیوفتند.

 

بازی بشقاب هوایی - بازی کودکان ده تا پانزده سال

 

بازی بیست و پنجم با کودک: توپ و حلقه

آنچه شما برای بازی نیاز دارید: یک عدد حلقه کمر و یک توپ پینگ پنگ

دستور العمل بازی

توپ را در درون حلقه کمر میگذاریم و کودکمان در سمت راست و خودمان یا فردی که میخواهد بازی کند در جهت مخالف باید با فوت کردند توپ اجازه ندهند توپ به طرف آنها بیایند.

 

بازی توپ و حلقه - بازی کودکان ده تا پانزده سال

 

بازی کودکان ده تا پانزده سال

بازی بیست و ششم با کودک: میخ آبی

آنچه شما برای بازی نیاز دارید: یک بطری آب یک میخ بزرگ و یک متر نخ نسبتا ضخیم

دستور العمل بازی

بطری هایی آب را پر از آب میکنیم و با نخ میخ را میبندیم و سپس از کودکان میخواهیم که انتهای نخ را بگیرد و میخ را درون بطری بگذارد.

 

بازی میخ آبی - بازی کودکان ده تا پانزده سال

 

بازی بیست و هفتم با کودک: توپ چسبی

آنچه شما برای بازی نیاز دارید: ۱۰ عدد توپ و یک سبد و چسب پنج سانتیمتری

دستور العمل بازی

چسب پنج سانتی را در انتهایی میز می چسبانیم مانند شکل زیر و سپس توپ را طوری باید قل داده که به چسب بچسبد.

 

بازی توپ چسبی - بازی کودکان ده تا پانزده سال

 

بازی بیست و هشتم با کودک: لیوان و کاغذ توپی

آنچه شما برای بازی نیاز دارید: لیوان یکبار کصرف و کاغذ

دستور العمل بازی

کاغذ ها را خورد میکنیم با آنها توپ های گردی خیلی کوچک درست میکنیم سپس یک نفر کاغذهای خورد شده ی که شکل توپ های بسیار کوچک درست کرد را باید بیندازد و کسی که روبرو او ایستاده است باید حواسش را جمع کند که کاغذ در داخل لیوان بیوفتد.

 

بازی لیوان و کاغذ توپی - بازی کودکان ده تا پانزده سال

 

بازی بیست و نهم با کودک: نخ بازی

آنچه شما برای بازی نیاز دارید: مقداری نخ یا کش

دستور العمل بازی

این بازی نوعی بازی مهارتی است که بازیکنها با استفاده از یک نخ شکلهایی را میسازند.

از نخی که دو سرش گره خورده و یک منحنی بسته تشکیل داده است استفاده میشود.

دو بازیکن باید به نوبت نخ را از دست یکدیگر بگیرند بدون اینکه در هم گره بخورد و در همان حال شکل جدیدی با آن بسازند.

 

نخ بازی - بازی کودکان ده تا پانزده سال

 

بازی سی ام با کودک: توپ و فوت

آنچه شما برای بازی نیاز دارید: سفره یکبار مصرف، لیوان ۴ عدد، توپ پینگ پنگ

دستور العمل بازی

سفره یکبار مصرف را پهن کنید.

۳ لیوان را بردارید و سر پر در داخل آن آب بریزید و لیوان چهارم را خالی بگذارید.

کودکان باید با فوت کردن توپ های پینگ پنگ را از روی آب ها عبور دهند و آن را به لیوان خالی برسانند.

 

 

منابع مقاله بازی کودکان ده تا پانزده سال

  • جعفری، اسماعیل( ۱۳۹۷ ). دایره المعارف بازی کودکان، تهران، نشر ندای سینا.
  • راین هارد، پترا. ۲۵۰ بازی ۵ دقیقه ایی با بچه ها در خانه و مهد و مدرسه، ترجمه: اکبر قندی ( ۱۳۹۱ )، تهران: نشر قدیانی.
  • شاندو واردا، ۱۰۱ بازی خانوادگی، ترجمه: منصوره اصلانی ( ۱۳۹۷ ). تهران: نشر صابرین.
  • کی چن، جی؛ ایزبرگ، امیلی؛ کرچوسکی، مارا. پروژه طیف (تجربه ها و فعالیت هایی برای افزایش هوش های چندگانه در کودکان پیش دبستانی). ترجمه: علی اکبر ابراهیمی، احمد عابدی ( ۱۳۹۳ ). اصفهان: نشر نوشته.

 

همچنین فایل مقاله بازی کودکان ده تا پانزده سال را میتوانید به صورت فایل PDF دانلود نمایید:

بازی کودکان ده تا پانزده سال

 

در مقاله ی بالا برای شما بازی کودکان ده تا پانزده ساله توضیح داده شد برای مطالعه بازی های بیشتر در مورد سن های متفاوت میتوانید به لینک زیر مراجعه بفرمایید:

انواع بازی کودکان

ارسال نظر

error: