بازی چهرۀ شاد

بازی چهرۀ شاد

بازی چهرۀ شاد

آنچه تحقیقات درباره بازی چهرۀ شاد می گوید:

کودکان، داستان هایی را که احساسات عمیق آنها را برانگیخته باشد، بهتر به یاد می آورند.

کودکتان را تشویق کنید که احساساتش را با گفتن یا شنیدن داستان ابراز کند.

  • تصاویر کودکانه شاد و خنده رو را از مجله ها جدا کنید. تصاویر رنگی بهتر است.
  • این تصاویر را روی مقوا بگذارید و همراه با کودکتان به آنها نگاه کنید.
  • در مورد احساسات به تصویر کشیده شده در عکس حرف بزنید. یک چهرۀ شاد در ذهن کودکتان جای خواهد گرفت و ارتباطات جدیدی را در مغز ایجاد خواهد کرد.
  • همراه با کودکتان به تصویرها نگاه کنید و در حالی که لبخند می زنید، شعری(هر شعری که می خواهید)بخوانید.

نکات مفید درباره دوران رشد کودکان:

رشد چشم‌ها و حرکات دست‌ها

  • کودک در ۱۲ ماهگی به حیوانات و وسایل موتوری علاقه‌مند می‌شود.
  • در این سن به عکس‌ها نگاه می‌کند، از این رو خواندن داستان و نشان دادن عکس‌ها به آموختن او کمک می‌نماید.
  • کودک در ۱۲ ماهگی احساس استقلال و خود مختاری می‌کند. از نظر غذا خوردن و برای خوردن به غذا‌هایی که بتواند با انگشتان خود بگیرد تمایل بیشتری دارد.آزاد گذاشتن او سبب می‌شود که کودک غذای بیشتری بخورد.
  • کودک در این سن تکه نان یا شیرینی را با شست و نوک انگشتانش می‌گیرد و حتی ترجیح می‌دهد که این کار را با یک دست انجام دهد.
  • هم چنین می‌تواند مکعب‌های کوچک را به هم بزند و اسباب بازی را از دست خود بیندازد و آن را تماشا کند.
  • او برای ارضای حس کنجکاوی، دست‌های خود را به عنوان وسیله‌ای برای درک اشیا و اجسام و حتی لمس صورت پدر خود، به کار می‌گیرد.

 

ارسال نظر

error: