بازی پدر، مادر و عمو جان

بازی پدر، مادر و عمو جان

بازی پدر، مادر و عمو جان

آنچه تحقیقات درباره بازی پدر، مادر و عمو جان می گوید:

یک رابطه عاطفی قوی، با تحت تأثیر قرار دادن سیستم های زیستی، اضطراب را کاهش می دهد.

در این زمینه بازی وانمود کنید که طفل را به زمین می اندازید. اعتماد او به شما، به هر ترسی غالب خواهد شد و او این احساس را دوست خواهد داشت.

  • کودکتان را رو به خودتان روی پاهایتان بنشانید و در حین بالا و پایین حرکت دادن زانو هایتان شعر زیز را بخوانید: “پدر، مادر و عمو جان یکی یکی رفتند پیش دکتر

پدر افتاد،

مادر افتاد،

اما عمو جان رفت و رفت.”

  • وقتی به جمله “پدر افتاد” رسیدید، کودکتان را محکم بغل کنید و وانمود کنید به یک طرف می افتید.

نکات مفید درباره دوران رشد کودکان:

نقاط قوت و اصلی رشد کودک ۹ ماهه:

نقاط قوت رشد می تواند به سه دسته – شناختی، فیزیکی، اجتماعی و عاطفی تقسیم شود.
هر دسته دارای مجموعه ای از دستاوردهای فردی است.
توسعه شناختی:
نقاط عطف مربوط به تفکر تحلیلی کودک، قضاوت، و توانایی ذهنی عمومی است.
کپی حرکات و صداها:
یک مقدار توانایی شناختی برای کپی ژست یا تکرار یک صدا باید در کودک وجود داشته باشد و کودک ۹ ماهه، قادر به انجام این کار است .
صداهای پایه:
او نه تنها صداها را کپی می کند، بلکه کلمات دیگر را نیز تکرار می کند. در حالی که او می گوید “مادر” و “بابا”، او ممکن است آن را به والدین خود نگوید .
درک “نه”:
کودک متوجه می شود که “نه” یک دستورالعمل منفی است و اطاعت می کند. او هدف از این کلمه را تشخیص می دهد.
علاقه:
کودک نه ماهه می داند که اشاره به یک شی یا فرد به معنای نمایش علاقه به آن است. به عنوان مثال، او ممکن است به یک اسباب بازی یا به غذای مورد علاقه خود، زمانی که آن را می خواهد، اشاره کند. بچه ها می توانند دست خود را در پاسخ به “خداحافظی” حرکت دهند.

ارسال نظر

error: