بازی همه جا صدا

بازی همه جا صدا

بازی همه جا صدا

آنچه تحقیقات درباره بازی همه جا صدا می گوید:

قلب کودکان، وقتی که پدر و مادرشان با آنها تماس چشمی برقرار می کنند و با صدایی موزون و دلنشین صحبت می کنند، تندتر می زند.

تقویت مهارتهای شنیداری کودکتان، به حرف زدن او در آینده کمک خواهد کرد.

  • در بازی همه جا صدا کودکتان را در معرض انواع صداها قرار دهید.
  • انواع کاغذ را با صدا پاره کنید. کاغذ تلق و زرورق صدای جالبی دارند.
  • همانطور که با دهانتان صداهایی در می آورید، انگشتان کودکتان را روی دهانتان بگذارید.

می توانید صداهای زیر را در آورید.

  • وزوز زنبور
  • فرفر کردن
  • هوا را از لپ(گونه ها)خارج کردن
  • سوت زدن
  • سرفه کردن
  • تظاهر به عطسه کردن

نکات مفید درباره دوران رشد کودکان:

نقطه عطف رشد فیزیکی نوزاد ۶ ماهه

این دسته شامل نشانه های مرتبط با رشد فیزیکی کودک و قابلیت های حرکتی است.
چشم انداز رنگی خوب و درک عمق:
یکی از مهمترین توسعه های جسمی در کودک شش ماهه چشم های کودک است. بینایی کودک بهبود یافته و می تواند بین دو سایه رنگ را تشخیص دهد و به همین دلیل دوست دارد به اشیا کنتراست و کتاب داستان های روشن رنگی نگاه کند. او همچنین دارای درک عمیق از عمق و فاصله است. می تواند اشیا را دنبال کند، و متوجه خواهید شد که او به یک توپ نورد نگاه می کند تا زمانی که توقف کند.

روش بازی با کودک شش ماهه

بهبود هماهنگی دست و چشم:
بینایی بهتر منجر به عملکرد دقیق تر دست می شود. کودک شش ماه توانایی گرفتن اجسام متحرک را دارد، هنگامی که آنها یک جسم را نگه می دارند، آن را با دقت بررسی می کنند و همچنین ممکن است از یک دست به دیگری منتقلش کنند.
اشیاء را با تمام انگشتان نگه می دارد:
این یک درک چابک است و کودک از این روش برای درک اشیای کوچک استفاده می کند. اگر کودک شما با شیشه تغذیه می کند، متوجه خواهید شد که اکنون بطری تغذیه خود را به راحتی نگه می دارد.

بررسی رشد نوزاد ۶ ماهه

نشستن بدون حمایت:
یک کودک شش ماهه دارای عضلات پشتی قوی است که قادر به حمایت از وزن کامل خود هستند ، بدون حمایت قادر به نشستن است.
پشتیبانی از سر:
کودک فقط دارای عضلات پشت قوی نیست، بلکه عضلات گردن نیز قوی تر شده است. کودک شش ماهه می تواند سر خود را کنترل کند و به اطراف نگاه کند.
چرخیدن در هر دو جهت:
کمی از عضلات قوی پشت و گردن استفاده می کند، به دو طرف خود می چرخد – از پشت به شکمش و بالعکس.

روند رشد و تکامل نوزاد ۶ ماهه

وزن خود را نگه میدارد:
کودک نمی تواند به تنهایی بلند شود، اما زمانی که به صورت عمودی نگه داشته می شود، وزن خود را بر پایه هایش حفظ می کند و به بالا و پایین می رود. این نقطه عطف رشد و توسعه پایه و اساس برای نشانه های بعدی مانند ایستادن و راه رفتن است.
شش تا هشت ساعت خواب دارد:
خواب نوزاد ۶ ماهه ، شش تا هشت ساعت در شب است و شاید یک بار در شب بیدار شود اما مثل قبل نیست.
آماده برای غذای جامد:
یک کودک شش ماهه دارای حساسیت بیشتری نسبت به طعم و مزه است و سیستم گوارش او قادر به هضم غذای جامد است.

ارسال نظر

error: