بازی هل دادن اشیاء

بازی هل دادن اشیاء

بازی هل دادن اشیاء

آنچه تحقیقات درباره بازی هل دادن اشیاء می گوید:

اگر نرون های مغز مرتبط با بینایی و مهارت های جنبشی در سنین ابتدایی ورزیده نشوند، در بزرگسالی به قدر کافی شکل پذیر نخواهد بود و برای بسیاری از تجربیات، از نو متصل نخواهد شد.

هل دادن و بازی های مربوط به آن، به کودک احساس قدرت و توانایی می بخشد.

این بازی، روش فوق العاده ای برای ایجاد اعتماد به نفس و هماهنگی در طفل محسوب می شوند.

  • چندین شیء را انتخاب کنید تا کودکتان به جلو هل دهد.چیزهایی بسیار سبکی مثل حیوانات عروسکی، یک اسباب بازی کوچک یا اسباب بازی فشاری را انتخاب کنید.
  • بگویید:”یک، دو….سه، هل بده.”و بعد یکی از اسباب بازی ها را هل بدهید.
  • شمارش را تکرار کنید و کودکتان را تشویق به هل دادن شیء بکنید.
  • وقتی ک کوچولویتان تمام مدت روز کلمۀ “سه”را تکرار می کند، خواهید دانست که این بازی را دوست دارد!

نکات مفید درباره دوران رشد کودکان:

حوزه رشد توجه کودک

همزمان با رشد مهارت های کلی کودک حوزه توجه وی را به تدریج ارتقا دهید.

  • یک روش ساده اینست که همزمان که کودک مشغول بازی با اسباب بازی هایش است در کنار او بنشینید. شواهد روان شناسی نشان می دهند که هنگامی که والدین حضور دارند کودک مدت زمان بیشتری بازی می کند.
  • روش دیگر مشاهده او هنگامی که در حال انجام یک فعالیت است می باشد، وقتی که شما متوجه شدید که او در حال آماده شدن برای رفتن سراغ فعالیت دیگری است او را تشویق کنید که کمی بیشتر به انجام فعالیت قبلی ادامه دهد.

هر چند نباید در این مرحله از او انتظار زیادی داشته باشیم.

در مورد مراحل مختلف رشد مغز بیشتر مطالعه کنید.

ارسال نظر

error: