بازی نخودفرنگی و هویج

بازی نخودفرنگی و هویج

بازی نخودفرنگی و هویج

آنچه تحقیقات درباره بازی نخود و هویج می گوید:

تمرین هماهنگی دست با چشم، اتصالات مغزی را تقویت خواهد کرد.

نوزادان از غذا خوردن با کمک انگشت هایشان لذت می برند. در واقع، این کار گام مهمی در تکامل بخشیدن به مهارت های کوچک حرکتی محسوب می شود.

وقتی که کودکان می توانند غذا را بردارند و در دهانشان بگذارند، احساس قدرت و توانایی می کنند که این موضوع، آنها را بسیار خوشحال می سازد.

  • برای بازی نخودفرنگی و هویج مقداری نخودفرنگی و هویج پخته روی میز مقابل کودکتان بگذارید.

شعر زیر را بخوانید:

  • نخودفرنگی و هویج، نخودفرنگی و هویج اینجاست.
  • بگذار در دهانت، بگذار در دهانت

بٍه، به، به…

به، به، به.

  • انگشتان او را به طرف نخودفرنگی و هویج و سپس به طرف دهانش ببرید. احتمالاً او هم سعی خواهد کرد به شما غذا بدهد.

نکات مفید درباره دوران رشد کودکان:

نیازهای نوزاد در شش تا نه ماهگی

همگی مواظب باشید من به حرکت افتاده ام. مرا بیرون از گهواره یا جایی که بازی می کنم نگذارید زیرا ممکن است زمین بخورم و آسیب ببینم.

می خواهم با اسباب بازی هایی مثل جغجغه و حلقه های دندانی یا با قابلمه و قاشق های اندازه گیری که خیلی هم بیشتر دوست دارم بازی کنم.

گاهی اوقات یاد می گیرم برای اینکه آرام شوم گریه کنم. من به تو احتیاج دارم زیرا بزرگ شدن دراین دنیای بزرگ برایم سخت است.

کم کم ادای صداها را درمی آورم. شعرها و آوازها را دوست دارم. به خاطر اینکه صدای خوبی برای آواز خواندن نداری خجالت نکش.

من صدای تو را بیشتر از همه دوست دارم. فکر می کردم که چیزهایی که نمی توانم ببینم وجود ندارند ولی الان می دانم که هستند. دالی موشه یکی از بهترین راه های فهمیدن این موضوع است.

 

ارسال نظر

error: