بازی نام های آهنگین- بازی کودکان بیست و یک تا بیست و چهار ماهگی

بازی نام های آهنگین

بازی نام های آهنگین

آنچه تحقیقات درباره بازی نام های آهنگین می گوید:

هر چه یک کودک کلمه های بیشتری بشنود، سریع تر زبان را می آموزد.

صدای کلمه ها، مدار عصبی را ایجاد می کنند که برای رشد مهارت های زبانی کودکان ضروری است.

بازی نام های آهنگین بازی خوبی برای یادگیری واژگان است.

  • با کودکتان کف زمین بنشینید.
  • با آواز یا به صورت عادی نام یکی از اشیای موجود در اتاق را که برای کودک آشنا است، ببرید و بگویید: من می توانم یک خرس عروسکی(یا شیء آشنای دیگری) را ببینم.
  • از طفلتان بخواهید که به خرس عروسکی دست بزند.
  • با نام بردن از شی دیگری که در اتاق است، به بازی ادامه دهید. هر بار که نام یک شیء را می برید، آن را با آواز یا معمولی در یک جمله بگویید. سپس از فرزندتان بخواهید به آن شیء دست بزند.

 

توصیه های کارآمد برای رشد مغز کودک

(از ۲۱ ماهگی تا ۲۴ ماهگی)

بازی حافظه

شما می توانید با درخواست کردن از کودک برای پیدا کردن چیزهای مشابه حافظه کودک را تقویت کنید و یادگیری حافظه را در او تثبیت کنید.

او کمک کردن به شما و چالش ها را دوست دارد.

این کار را به صورت یک بازی انجام دهید. برای مثال، بگذارید که او جای روزنامه را در آشپزخانه ببیند.

چند دقیقه بعد وقتی که شما در اتاق دیکری هستید، وانمود کنید که شما به یاد نمی آورید که روزنامه را کجا گذاشتید و از او بپرسید «روزنامه کجاست؟» او برای یک لحظه فکر می کند، و به سرعت به سمت آشپزخانه می رود و با افتخار باز می گردد.

 

تکنیک های آزمون و خطا

در رابطه با پازل و راه حل ممکنی که قبلا آن را انجام داده به کودک یادآوری کنید. البته او هنوز برای رشد یادگیری اش به استفاده از آزمون و خطا نیاز دارد، ولی حالا او توانایی بیشتری برای حل کردن آن قبل از انجام آن را داراست.

کودک را تشویق کنید که قبل از اینکه پازل را حل کند کمی در مورد آن فکر کند و به او بگویید که ایده اش را امتحان کند.

اگر نتوانست پازل را حل کند او باید دوباره فکر کند و دوباره سعی کند.

ارسال نظر

error: