بازی مالیدن بینی ها به هم

بازی مالیدن بینی ها به هم

بازی مالیدن بینی ها به هم

آنچه تحقیقات درباره بازی مالیدن بینی ها به هم می گوید:

کودکتان را به آرامی نوازش کنید تا به او احساس امنیت و اطمینان ببخشید و او را دارای اعتماد به نفس و در نهایت، مستقل بار آورید.

این بازی موجب تشکیل یک رابطه عاطفی نزدیک ببین شما و فرزندتان می شود.

 • کودکتان را به هوا بلند کنید و بگویید: “بینی، بینی، بینی ها را به هم بمالیم.”
 • وقتی که واژه “بمالیم” را می گویید، او را پایین بیاورید و بینی تان را به بینی او بمالید.
 • این بازی را تکرار کنید و با رسیدن به آن واژه، بینی ها را به هم بمالید.
 • پس از چند بار تکرار، واژه “بمالیم” را بیش از یک بار بگویید و هر بار، بینی تان را به هم بمالید.
 • برای مثال بگویید:”بینی ها را بمالیم، بمالیم، بمالیم…” و بینی ها را سه بار به هم بمالید.

 

نکات مفید درباره دوران رشد کودکان

کودک شما در فاصله ۶ الی ۴ ماهگی قادر خواهد بود:

 1. در وضعیت خوابیده به شکم، سر و سینه را بلند کند. سر را در محور عمودی قرار دهد و پاها را در حالت کشیده نگه  دارد؛
 2. در وضعیت خوابیده به پشت ، بیشتر در وضعیت قرینه قرار می گیرد . دست ها را در خط  وسط بدن می گذارد . به طرف اشیاء دست دراز می کند، آنها را گرفته و به دهان می برد؛
 3. در وضعیت نشسته سراستوار بوده و به عقب نمی افتد . به سمت جلو خم می شود و از نشستن با کمک شما، لذت می برد؛
 4. در حالت ایستاده با پاهایش به زمین فشار می دهد ؛
 5. بلند می خندد؛
 6. اگر در ضمن بازی تماس را قطع کنیم خشگمین می شود؛
 7. با دیدن غذا به هیجان می آید.

ارسال نظر

error: