بازی لمس کردن

بازی لمس کردن

بازی لمس کردن

آنچه تحقیقات درباره بازی لمس کردن می گوید:

لمس کردن، فعل و انفعال شبکۀ سلول های مغزی کودکان را توسعه می بخشد و به آنها آرامش خاطر می دهد.

بازی هایی که هماهنگی دست و چشم را می طلبند، برای کودکتان اهمیت دارند؛ زیرا به توسعه ارتباط در مغز آنها کمک می کنند.

  • برای بازی لمس کردن، اشیایی از مواد مختلف مانند پشم، پنبه، مخمل، ساتن و هر جنس دیگری که دارید، جمع آوری کنید.
  • با کودکتان روی زمین بنشینید و یکی از اشیا را نزدیک او نگه دارید تا در دسترسش باشد. وقتی که آن را گرفت، او را تشویق کنید.
  • هر وقت چیزی را لمس کرد، نام آن را بگویید و آن را کف دستش بگذارید. احساس حاصل از لمس آن را توصیف کنید. ببرای مثال:”این مخمل نرم است.”

او همۀ حرف های شما را نخواهد فهمید؛ اما با حس کردن آن ماده، با صدای شما ارتباط برقرار خواهد کرد.

نکات مفید درباره دوران رشد کودکان:

رشد اجتماعی و عاطفی نوزاد ۶ ماهه

این رشد کمک می کند تا نوزادان یک پیوند اجتماعی با افراد کلیدی در خانواده شان ایجاد کنند.

به احساسات دیگران پاسخ می دهد:
اولین نشانه های همدلی در رفتار کودک خود را مشاهده خواهید کرد. او به غم و شادی واکنش نشان می دهد.
عبارات مختلف آوازی:
با انواع صوت گرسنگی، خستگی خود را بیان می کند. در بسیاری از موارد، او صدای خاصی برای یک احساس خاص دارد.
نسبت به چهره های ناآشنا واکنش نشان می دهد :
در شش ماهگی به چهره آشنا لبخند میزند، و هنگام دیدن چهره ناآشنا گریه می کند.
بازی نوزاد ۶ ماهه با والدین / مراقبان اولیه:
کودک نشان می دهد تمایل شدید به بازی با والدین و مراقبین اولیه خود، و بیشتر با یک خواهر و برادر دارد ؛ این مراحل رایج برای یک کودک شش ماهه است. هر کودک منحصر به فرد است و ممکن است زمان رشد او فرق کند.اما باید در مورد تاخیر انواع رشد آگاه باشید.

ارسال نظر

error: