بازی غیر کلامی

بازی غیر کلامی

بازی غیر کلامی

آنچه تحقیقات درباره بازی غیر کلامی می گوید:

لمس کردن، نگه داشتن و بغل کردن نوزاد نه تنها به او آرامش می بخشد، بلکه به رشد مغزش کمک می کند.

نوزادتان را نزدیک خود نگه دارید. با این کار، آن وابستگی اطمینان بخش را که او برای رشدش به آن نیاز دارد، تآمین خواهید کرد.

  • با نگاه کردن به چشم های کودک، نگه داشتن او نزدیک خودتانو پاسخ دادن به صدرا هایی که از خود در می آورد، با او ارتباط برقرار سازید.
  • کودکتان را بغل کنید و دور اتاق راه بروید.
  • یک جا بایستید و به چشم هایش نگاه کنید، لبخند بزنید و بینی خود را به بینی او بمالید.
  • دوباره راه بروید، بعد بایستید. این کار را چند بار تکرار کنید.

 

نکات مفید در ارتباط با دوران رشد کودک

رشد و پرورش اجتماعی

رشد اجتماعی کودک، بستگی مستقیمی با درک وی از اجتماع و رابطه حاکم بر آن دارد. اولین رفتار اجتماعی عمده در کودکان، لبخند است که در ۲ و ۳ ماهگی ظاهر می‌شود. بعضی از کودکان به هر چهره‌ای لبخند می‌زنند.

لبخند اجتماعی امری است مربوط به رشد و بسیار با اهمیت می‌باشد، زیرا موجب می‌شود که روابط متقابلی بین کودک و بزرگسالان ایجاد شده و پیوند عاطفی مستحکم ‌تر شود. در اوایل تولد، کودک نسبت به بسیاری از مسائل از قبیل قیافه اخمو و خنده آور، تهدید، لحن صدا و… بی تفاوت می‌باشد، ولی با بیشتر شدن سن از (۴ ماهگی به بعد) وی نسبت به این عوامل عکس العمل نشان می‌دهد و نسبت به کسانی که احتیاجات اولیه وی را برطرف می‌کنند، توجه بیشتری معطوف می‌دارد.

والدین بایستی زمینه را برای ورود کودک به زندگی اجتماعی، با تربیت صحیح فراهم کنند. و به او بیاموزند که به تدریج توقعات خود را کم کند. نسبت به آداب و رسوم و مقررات اجتماعی احترام بگذارد. نحوه ی شرکت در مجامع را بیاموزد. فهم مسئولیتهای اجتماعی و بسیاری موارد دیگر.

ارسال نظر

error: