بازی غلتاندن توپ

بازی غلتاندن توپ

بازی غلتاندن توپ

آنچه تحقیقات درباره بازی غلتاندن توپ می گوید:

هر حرکت تازه ای باید چندین بار تکرار شود تا جریان های عصبی را که از نواحی فکری مغز به قشر جنبشی و از آنجا به اعصاب مرتبط با عضلات می رسد، تقویت کند.

شما می توانید مهارت های جنبشی فرزندتان را با غلتاندن یک توپ به طرفش و تشویق کردن او به بازی غلتاندن توپ به سوی خودتان، تحول بخشید.

کودک شما به سنی رسیده است که غلتاندن توپ برای او خوشایند است. این بازی را انجام دهید:

  • با کودکتان کف زمین بنشینید. کودکتان را صدا بزنید تا به شما نگاه کند. سپس توپ را به سوی او بغلتانید.
  • او را تشویق کنید که توپ را به سوی شما بغلتاند.
  • در حین غلتاندن توپ، بخوانید:”توپ را برای(نام کودک) قل می دهم.”
  • وقتی او توپ را به طرف شما غلتاند، بخوانید:”(نام کودک) توپ را برای بابا(یا مامان)قل میدهد.”
  • فقط زمانی که غلتاندن توپ انجام می شود، این کلمات را بر زبان بیاورید.

نکات مفید درباره دوران رشد کودکان:

رشد اجتماعی در ۱۵ماهگی تا ۱۸ ماهگی

کودک شما بیشتر کمک می کند،هم در کارهای روزمره خانه و هم در پوشیدن و از تن درآوردن لباس های خود. او نسبت به افراد خانواده،حیوانات خانگی،و عروسک ها محبت نشان می دهد. او به بزرگسالان توجه و علاقه ی رو به تزایدی نشان می دهد و دوست دارد از آنها تقلید کند. او به گردهم آییهای اجتماعی علاقمند است.او در کنار یک کودک دیگر،ولی نه با او بازی می کند.

 

چگونه می توانید کمک کنید :

  • غریزه یاریگری او را با واگذار کردن کارهای کوچک روزانه به او تقویت کنید.
  • اجازه دهید بعضی از لباس هایش را خودش بپوشد،او می تواند جوراب هایش را بپوشد و کلاهش را به سر بگذارد.
  • هر وقت می توانید او را با کودکان دیگر آشنا کنید. او به خاطر لذتی که از شما کسب می کند،انگیزه ی لازم برای برقراری روابط دوستانه با دیگران را پیدا می کند. رفتار محبت آمیز با بستگان،کودکان دیگر،عروسک ها و حیوانات دست آموز را تشویق کنید.

 

او را تشویق به اظهار محبت کنید :

محبت و توجه او را نسبت به دیگران،مثل خواهر و برادر،بستگان،حیوانات دست آموز یا عروسک ها تحسین کنید.

ارسال نظر

error: