بازی عوض کردن دست

بازی عوض کردن دست

بازی عوض کردن دست

آنچه تحقیقات درباره بازی عوض کردن دست می گوید:

تکرار پیوسته یک مهارت حرکتی، مسیرهای عصبی را که از نواحی فکری مغز به قشر عضلانی و آز آنجا به اعصاب حرکت دهندۀ ماهیچه ها می روند، کامل می کند.

شما می توانید با بازی عوض کردن دست، به تقویت مسیرهای عصبی در مغز کودک کمک کنید. این بازی، مهارت های کوچک حرکتی و هماهنگی دست با چشم را تکامل می بخشد.

از سه تا شش ماهگی، کودک شما ممکن است شروع به دست به دست کردن یک شی ء کند.

  • یک جغجعۀ کوچک را در یکی از دست های کودک بگذارید.
  • دست را با جغجغه جرکت دهید.
  • به او نشان دهید که چگونه جغجغه را به دست دیگرش بدهد. این کار را به روش زیر بکنید:
  • دست دیگرش را روی جغجغه بگدارید. او به صورت خودکار جغجغه را خواهد گرفت.
  • انگشتان دست قبلی را باز کنید، سپس آنها را ببوسید.

نکات مفید درباره دوران رشد کودک

با دیدن این علائم باید نگران رشد نوزاد ۳ ماهه باشیم

 در مورد مشکلات احتمالی رشد نوزاد در ماه سوم آگاهی داشته باشید بروز هر یک از نشانه های زیر، بدلیل تاخیر در رشد نوزاد سه ماهه است پس در صورتی که هر یک از موارد زیر را مشاهده کردید به پزشک مراجعه کنید.

  • نوزاد هیچ صدایی از خود در نمی آورد

در این سن نوزاد باید صدا هایی از خود در بیاورد ؛ صداهایی مثل غان یا هر صدایی که در حد یک نوزاد ۳ ماهه است.

  • نوزاد به چهره های آشنا لبخند نمی زند

اگر کودک به چهره پدر و مادر واکنشی نشان نمی دهد و نگاهی خالی از احساسات به آن ها می کند که این حالت می تواند ناشی از تاخیر در رشد او باشد.

  • سرش به سمت جلو یا عقب می افتد

در ماه سوم تولد، نوزادان کنترل سر خود را به دست می آورند اگر نوزاد این توانایی را هنوز به دست نیاورده، یکی از علائم تاخیر در رشد اوست.

  • توانایی اینکه چیزی را در دست نگه دارد ندارد

نوزاد باید در این سن، قدرت چنگ زدن، نگه داشتن اجسام در دست و تلاش برای به دست آوردن اجسام را داشته باشد.

  • با سر و چشمانش حرکت اجسام و صدا ها را دنبال نمی کند

در ماه سوم نوزاد می تواند حرکت های دایره ای و نیمه دایره ای اجسام را دنبال کند و به صدا های اطراف خود واکنش نشان می دهد.

ارسال نظر

error: