بازی ضرب آهنگ

بازی ضرب آهنگ

بازی ضرب آهنگ

آنچه تحقیقات درباره بازی ضرب آهنگ می گوید:

یک کودک برای اینکه مغزش رشد کند و شکوفا شود، نیاز دارد که دوستش بدارند، او را بغل کنند، با وی صحبت کنند، برایش کتاب بخوانند و به او اجازۀ کشف کردن بدهند.

این بازی به طفل کمک می کند تا ریتم را احساس کند و مهارت های شنیداری او کامل شود.

این بازی را در موقع تعویض پوشک کودکتان،حمام کردن او یا هر زمان دیگری انجام دهید.

  • ترانۀ دلخواهتان را برای طفل نوپای خود بخوانید. همراه با ریتم آن، با انگشت سبابه ضرب های ملایمی به شکمش بزنید، گونه اش را نوازش کنید یا پشتش را بمالید.
  • همیشه بازی را با بوسه ای گرم به پایان برسانید. همچنین می توانید یک قسمت از شعر را بخوانید. هنگام ادای یک کلمه، کودکتان را نوازش کنید.

نکات مفید درباره دوران رشد کودکان:

کودکان شیرخوار

هر کودک شیرخواری حسب تفاوتهای فردی در برخورد با مادر برای ارضای نیازهای فیزیولوژیکی ، رفتار خاصی دارد. در این خصوص مادران باید بگذارند تاکودک خود برنامه غذایش را تنظیم کند. تقاضای طبیعی‌اش معین کند که چه موقعی باید بخورد و بخوابد. اما در حقیقت این مساله تمام هدف نیست، بلکه نیمی از آنست.

بعضی از کودکان ، تابع نظم مادرند و بعضی در این قالب نمی‌گنجند. آنچه ما در جستجوی آن هستیم، ترکیبی از این دو حالت است. یعنی تنظیم شخصی و خود به خود کودک که شامل نیروهای داخلی و خارجی هر دو است. گاهی تقاضای کودک، مافوق توانایی مادر است، در این صورت مادر باید خود را در برابر تقاضاهای زیاد طفل ، محافظت کند.

البته هدف اصلی سازش و تطابقی است که بین طرفین برقرار می‌شود. ولی اگر کودک نسبت به تعدیل تقاضاهای خود ، استعداد و توانایی نشان ندهد، این وظیفه مادر است که اقدام نماید. در مقابل تقاضاهای کودک ، خودداری نشان دهد. چنین حالتی فقط تعلق به زمان شیرخوارگی ندارد، بلکه متعلق به تمام سالهای برخورد است.

ارسال نظر

error: