بازی ضبط کردن صدا

بازی ضبط کردن صدا

بازی ضبط کردن صدا

آنچه تحقیقات درباره بازی ضبط کردن صدا می گوید:

نوزادانی که تنها چهار روز از تولدشان گذشته است، می توانند یک زبان را از زبان دیگر تشخیص دهند و به زودی به صداهای(کلمه های) همه، توجه نشان می دهند.

این نوع محیط محرک، ضامن تقویت مهارت های مفید زبانی در آینده است.

  • صداهای کودکتان را ضبط کنید.
  • نوار را پخش کنید و واکنش او را ببینید.
  • آیا صداها کودکتان را هیجانزده می کند؟ آیا به صداهای ضبط صوت پاسخ می دهد؟
  • اگر کودکتان از گوش دادن به صداهای ضبط شده لذت می برد، مانند صداهای طبیعت را امتحان کنید.

 

نکات مفید در ارتباط با دوران رشد کودکان

خصوصیات رفتاری نوزادان در سه ماهه دوم تولد

  • این را بدانید که  میزان رشد و نمو نوزادتان یکسان نیست ولی درصورت نگرانی نسبت به این موضوع آن را با پزشک خود در میان بگذارید.
  • نوزاد شما اکنون آماده حرف زدن شده است و با صداهایی که شبیه غان و غون کردن است صحبت می کند.
  • سعی کنید اشیاء بی خطر و قابل جویدن را به او بدهید تا بتواند به دهانش ببرد.
  • ممکن است ازصداهای بلند مثل فریاد زدن، واق واق سگ و صدای جارو برقی بترسد. در این گونه موارد بغلش کرده تا آرامش بگیرد.
  • در سه ماهه دوم وقتی او را صدا می زنید به شما نگاه می کند.

ارسال نظر

error: