بازی سلام، سلام

بازی سلام، سلام

بازی سلام، سلام

آنچه تحقیقات درباره بازی سلام، سلام می گوید:

وقتی که نوزادتان چهرۀ شما را می بیند، خوشحال می شود.

  • صورتتان را به صورت نوزادتان نزدیک کنید و شعر زیر را بخوانید:

سلام، سلام، خیلی دوست دارم.

سلام، سلام، بینی کوچولویش را لمس خواهم کرد(بینی نوزادتان را لمس کنید).

سلام، سلام، بینی کوچولویت را خواهم بوسید.(بینی نوزادتان را ببوسید).

  • بازی سلام، سلام را تکرار کنید و دو خط آخر را بر اساس بخش های مختلف صورت او تغییر دهید؛ مثلاً برای گوش ها، چشم ها، گونه ها و لب ها.

 

نکات مفید درباره دوران رشد کودک

رشد و پرورش عقلانی

 در این قسمت مراحل رشد تا دو سالگی مطرح شود.

مرحله اول: دوره ی «حسی -حرکتی» از بدو تولد تا ۲ سالگی ادامه می‌یابد و به شش دوره تقسیم می‌شود، به این ترتیب:

دوره ی اول:  از تولد تا یک ماهگی (اعمال انعکاسی)(۱ ماه) دراین دوره، کودک رفتارهای ساده یا انعکاسی انجام می‌دهد و این اعمال انعکاسی، تنها حربه وی در زندگی‌اش می‌باشد.

دوره ی دوم:  از یک ماهگی تا چهار ماهگی (عادات نخستین)(۳ ماه) دوره دوم دوره شکل دادن و تنظیم بازتابها و تشکیل عادتهای نخستین می‌باشد. کودک دراین مرحله، رفتارش را تکرار می‌کند. بین فعالیتهایش تا حدودی هماهنگی برقرار می‌شود و برحسب آنچه می‌شنود، واکنش نشان می‌دهد. تمام اعمال و حرکات تکراری کودک، متوجه بدن خودش می‌باشد.

دوره ی سوم:  از چهار ماهگی تا هشت ماهگی (هماهنگی بین دیدن، لمس کردن و گرفتن)(۴ ماه)

در این دوره، بین حرکات کودک هماهنگی بیشتری به چشم می‌خورد. او می‌تواند حرکاتی که پاسخ مثبت داشته است را تکرار کند. کنجکاو می‌شود که نظاره کند که اعمالش بر محیط چه اثری دارد. اگر شیئی در گهواره یا تخت او آویزان باشد، سعی می‌کند با لگد زدن و یا قاپیدن آنرا تکان دهد و نتیجه‌اش را مشاهده کند.

دوره ی چهارم:  از هشت ماهگی تا دوازده ماهگی (هدف و وسیله)(۴ ماه) در این دوره، اعمال کودک هدفدار می‌شود و از آن جریان خودبخودی تقریباً بیرون می‌آید فرق بین هدف و وسیله قائل می‌شود. اگر وسیله مورد علاقه‌اش پنهان باشد، برای یافتن آن به جستجو می‌پردازد و موانع را برای یافتن آن، به کنار می زند.

میتواند هدف را دنبال کند ولی در نحوه دسترسی به آن، ضعیف عمل می‌کند و نمی‌داند چگونه به آن برسد.

دوره ی پنجم:  از دوازده ماهگی تا هیجده ماهگی (کشف وسایل جدید و بروز واکنشها)(۶ ماه)

کودک در این دوره به وسیله آزمایش و خطا، راه حل‌های تازه‌تری برای مشکلات خود می‌یابد. کودک نسبت به اعمال خود حساس می‌شود و دوست دارد تأثیرات اعمال خود را بر محیط نظاره کند و با تغییر اعمال خود، اثرات مختلف را ببیند و تماشا کند. کودک به تازگی علاقه دارد و کنجکاوی‌اش بیشتر می‌شود.

دوره ی ششم:  از هیجده ماهگی تا دو سالگی (آغاز دورنی شدن روان بنه‌های حسی-حرکتی)(۶ ماه) دراین دوره، کودک در اعمال خود علاوه بر آزمایش و خطا، به ابتکار متوسل می‌شود و برای اولین بار، – می‌توان گفت – که به تفکر می‌پردازد و برای حل مشکلاتش، فکر می‌کند.

این مرحله که تکامل یافته تر از مراحل قبلی می‌باشد، از مراحل پیشین جدا نیست. دراین مرحله، رفتار سمبولیک در کودک هویدا می‌شود و عملکرد ذهنی کودک را دگرگون می‌سازد و باعث می‌شود که به تدریج کودک به درک مفاهیم و استدلال نائل آید.

 

ارسال نظر

error: