بازی سایه ها

بازی سایه ها

بازی سایه ها

انچه تحقیقات درباره بازی سایه ها می گوید:

نرون های بینایی از حدود دو ماهگی شروع به شکل گیری می کنند. بازی سایه ها به تحریک کردن دید نوزاد در ایجاد اتصالات بینایی کمک خواهد کرد.

اطفال چند بار در طول شب بیدار می شوند، از این رو خوب است چیزهایی دورو برشان باشد تا آنها را دوباره بخواباند.

  • سایه هایی که با نور چراغ خواب روی دیوار می افتند، شکل های جالبی را تشکیل می دهند که کودکتان می تواند تماشا کند.
  • اگر بتوانید شیء متحرکی آویزان کنید، حرکت های سایه به افزایش رشد بینایی کودکتان کمک خواهد کرد.
  • وقتی که کودکتان کمی بزرگتر شد، طرح های سایه را با دست هایتان ایجاد کنید.

 

نکات مهم در ارتباط با دوران رشد کودک

عامل بسیار مهمی که فعالیت های بدن کودک را تنظیم می کند، خواب و استراحت می باشد. نوزادان حدود ۸۰ درصد از روز را در خواب به سر می برند و با افزایش سن از ساعات خواب آنها کاسته می شود. نیاز کودکان به خواب، در سنین مختلف با هم تفاوت داشته و در این اختلاف عوامل بسیار زیادی دخیل می باشند که از آن جمله می توان از بیماری، هیجانات، سروصدای محیط و عوامل دیگر را نام برد.

فعالیت مختلف جسمانی، از قبیل حرکت دادن دست و پا، توالت رفتن، شیرمکیدن از پستان مادر، معمولاً همراه با لذت برای کودک می باشد و این نشاط و لذت باعث پیشرفت کودک شده و کار اعضای بدن را تسریع می بخشد.

ارسال نظر

error: