بازی رقصاندن کودک

بازی رقصاندن کودک

بازی رقصاندن کودک

آنچه تحقیقات درباره بازی رقصاندن کودک می گوید:

ارتباط، محبت و حرکت موزون و پیوسته، اتصالات مغزی زیادی را ایجاد می کنند که احتمالاً به تکامل نوزادان در آینده کمک خواهد کرد.

 

بازی رقصاندن کودک بازی با یک ترانه انجام می پذیرد.

  • دستتان را محکم زیر بغل کودکتان بگذارید و روی سطحی نرم برقصانید.

 

نکات مفید درباره دوران رشد کودکان

شما برای رشد مهارت های دستی کودکتان چه می توانید بکنید؟

  • یکی از ساده ترین کارها که اغلب شما انجام می دهید همین دادن جغجغه به دست اوست ؛ برای تقویت و تکامل نحوه چنگ زدن او جغجغه به دستش بدهید. که به راحتی می توانید با جغجغه بازی رقصاندن کودک را انجام دهید.
  • چیزی مناسب و بی خطر در اختیارش قرار دهید که بتواند به آن نگاه کند؛ یکی از روش های موثر این است که اسباب بازی های مختلف یا فرفره های رنگی را بالای تختش آویزان کنید یا در میان تخت یا کالسکه اش بگذارید تا به آن ها دست بزند و همین دست زدن ها راهی است برای افزایش توانایی حرکتی او.
  • به طوریکه به پشت خوابیده است و می تواند دست هایش را ببیند، با انگشتانش بازی کنید.
  • به او این شانس را بدهید که احساس های مختلف را تجربه کند و با استفاده از حس لامسه دستانش متوجه تفاوت ها شود ، به عنوان مثال دست هایش را هنگام استحمام به آب بزنید و اسباب بازی هایی با جنس های مختلف به او بدهید.

بازی پیشنهادی: به او چیزی بدهید تا در دست بگیرد یا یک جغجغه در دستانش بگذارید و آن را چندبار تکان دهید این کار به واسطه جنس و صدای جغجغه کنجکاوی کودک را تحریک می کند.

ارسال نظر

error: