بازی دوباره بگو

بازی دوباره بگو

بازی دوباره بگو

آنچه تحقیقات درباره بازی دوباره بگو می گوید:

حرف زدن با کودکان، گسترش فرهنگ زبانی خوب در آینده  را تضمین می کند.

تقلید،یک مهارت طبیعی است که کودکان از آن برخوردارند.

  • کلمه ای را بیان کنید و کودکتان را تشویق کنید که از شما تقلید کند.
  • کلمه هایی را انتخاب کنید که برایش آشنا هستند. با کلمه های یک بخشی آغاز کنید.
  • احتمالاً این کار را قبلاً با گفتن این جمله به کودکتان انجام داده اید: “کاوه میگه چی؟”
  • هر بار که کودک آنچه را که شما گفتید، تکرار کرد، تشویق کنید و او را در آغوش بگیرید.
  • بعضی از کلمه ها مثل “سیب” و “سگ” آسان هستند. بعضی از کلمه های سادۀ دو سیلابی عبارتند از: “بابا”، “مامان”.

نکات مفید درباره دوران رشد کودکان:

آشنا کردن کودک با کتاب در این سن به نظرزود می رسد ولی در واقع اینطور نیست ( هیچ وقت زود نیست).

بهتر است در ابتدا کتاب هایی با جلد مقاوم انتخاب کنید چون ممکن است در ابتدای آشنایی با کتاب جویدن آن مثل یک اسباب بازی برایش جذاب تر باشد.

خواندن کتاب و صحبت کردن درباره عکس ها به او کمک می کند تا ریتم و الگوهای زبان را یاد بگیرد.

دایره لغاتش وسیع شود و خلاقیت و تخیلش پرورش یابد. به این صورت زیرساختی سالم برای نیازهای آینده کودک فراهم می شود.

باید توجه داشت که یادگیری این مهارت ها نیازمند گذر زمان است.

زمانی که کودک در اولین، دومین و حتی سومین تجربه در انجام کاری با شکست روبه رو می شود دچار نا امیدی میشود که تشویق کردن و اطمینان خاطر دادن به کودک نقش موثری در از بین بردن این احساس دارد.

اکنون زمانی است که کودک به سمت راه رفتن پبش می رود و شما به عنوان پدر ومادر نقش مهمی در کمک به او دارید تا به صورت یک کودک سالم و شاد رشد یابد.

ارسال نظر

error: