بازی دالی موشه با عروسک

بازی دالی موشه با عروسک

بازی دالی موشه با عروسک

آنچه تحقیقات درباره بازی دالی موشه با عروسک می گوید:

با هر بازی دالی موشه و نمایش با عروسک، هزاران ارتباط بین سلول های مغز تشکیل یا تقویت می شود. این بازی ها اتصال های پیچیده ای را که تا پایان عمر باقی می ماند، متحول تر می سازد. ایجاد این ارتباطات بعدها دشوارتر است.

کودکان تماشا کردن و بازی کردن با عروسک هایی را که دست داخل آنها می رود، دوست دارند.

  • یک عروسک نمایش را به دست کنید و آن را پشت سرتان نگه دارید.
  • عروسک را بیرون بیاورید و بگوویید:”دالی موشه به(اسم کودک را بگویید)”
  • دوباره عروسک را پشتتان ببرید.
  • به انجام این کار ادامه دهید تا جایی که کودکتان بیرون آمدن عروسک را گیش بینی کند.
  • بعد عروسک را در جاهای مختلف نگه دارید؛ بالای سرتان یا بالای سر کودک. همیشه با گفتن کلمۀ دالی موشه آن را جلو صورت کودکتان(نه زیاد نزدیک) بیاورید.
  • عروسک را به کودکتان بدهید و ببینید آیا او از شما تقلید خواهد کرد یانه.

نکات مفید درباره دوران رشد کودکان:

از خودتان مراقبت کنید.

گریه کردن سخت ترین چیزی است که والدین باید با آن برخورد کنند بعضی از نوزادان زیاد گریه می کنند. گاهی اوقات درک علت گریه کردن مشکل است. شما همه کار کرده اید ولی او گریه اش بند نمی آید. بهانه گیری فرزندتان تقصیرشما نیست . او از دست شما عصبانی نیست و گریه کردنش برای آزار شما نمی باشد، نسبت به خودتان، شرایط و نوزادتان صبور باشید. سعی کنید بیشتر استراحت کنید، کارهای خانه را فراموش کرده و زمان خواب خود را با خواب نوزاد تان هماهنگ کنید.

اگر گریه نوزادتان اعصاب شما را خرد کرده نوزاد را جای امنی مانند گهواره بگذارید و چند دقیقه به سمت دیگری از خانه بروید یا از همسر، خویشاوند یا دوستی بخواهید تا مدتی از نوزادتان نگهداری کند. هیچ گاه نوزاد را تکان ندهید و کتک نزنید چون ممکن است باعث صدمه مغزی دائمی یا کوری یا حتی مرگ شود. در صورت نگرانی نسبت به اینکه رفتارتان ممکن است به نوزاد صدمه بزند فورا به یک دوست یا مرکز مشاوره تلفن بزنید.

ارسال نظر

error: