بازی حرکت را دنبال کن !

بازی حرکت را دنبال کن !

بازی حرکت را دنبال کن !

آنچه تحقیقات درباره بازی حرکت را دنبال کن ! می گوید:

نوزادان در دو ماهگی می توانند قیافه ها را تشخیص دهند.

 

کودکان از نگاه کردن به چهره ها،مخصوصا چهره کسانی که دوستشان دارند، خوششان می آید.

برای تکامل بخشیدن به بینایی و شنوایی کودکتان، از حالت های مختلف چهره و صداهای متفاوت استفاده کنید.

 

به پیشنهادهای زیر در بازی حرکت را دنبال کن توجه کنید:

– آوازی بخوانید و آن را با استفاده از حرکت های – واضح لب و دهان اجرا کنید.
– چشمک بزنید.
– زبانتان را بیرون بیاورید.
– دهانتان را کج و معوج کنید.
– با لب هایتان صدا در آورید.

 

نکات مفید درباره رشد کودکان

پیشرفت و تکامل کودک در تنظیم حرکات ارادی اندام ها، از بالا به پایین ایجاد می شود و نخست از سر و قسمت بالای بدن شروع می شود و سپس به پائین ادامه می یابد. کودک در حدود یک ماهگی، سرش را از روی شانه برمی دارد و به چپ و راست می گرداند.

در سه یا چهار ماهگی، تبسم بر لب می آورد و با دیدن پستان مادر یا پستانک دهانش را باز می کند. کم کم نظم خاصی در تغذیه اش حاصل می شود. پس از چند ماه، می تواند به کمک دیگران بنشیند و همین طور در پایان سال اول، قادر می شود که بر روی پاهایش بایستد و با کمک دیگران راه برود.

در دو سالگی می تواند راه برود و یا بدود. نوزاد قدرت تفکر ندارد، به هنگام نیاز گریه می کند یا اینکه جای خود را خیس می کند. رشد نوزاد به صورت دایره ای یا دوره ای منظم، شکل می گیرد، که به رشد طبیعی معروف است.

ارسال نظر

error: