بازی حرکت دادن کودک

بازی حرکت دادن کودک

بازی حرکت دادن کودک

انچه تحقیقات درباره بازی حرکت دادن کودک می گوید:

موسیقی، بر استدلال فضایی و مادی و توانایی مرتب کردن تصاویر در هم ریخته، تأثیر مثبت دارد.

این گونه استدلال ها، اساس ریاضیات،مهندسی و سایر رشته ها تشکیل می دهد.

  • لالایی یا آواز بخوانید.
  • از حرکت عقب و جلو رفتن استفاده کنیدتا کودکتان را آرام سازید و اطمینان دو جانبه را بین خودتان برقرار کنید.
  • در بازی حرکت دادن کودک پس از خواندن آخرین قسمت ترانه، کودکتان را محکم در آغوش بگیرید.

نکات مفید درباره دوران رشد کودکان:

کودک ۱۵ ماهه چه کارهایی انجام می دهد؟

سعی می‌کند قاشق را در دستش نگه دارد، آن را به طرف دهانش می‌برد و لیس می‌زند.
بعید است که از واژگون شدن آن جلوگیری کند.

سلامت نوزاد و کودک از مهمترین مسائلی است که والدین باید به آنها اهمیت دهند.
کودکان، سرمایه‌های ارزشمندی هستند که رشد و توسعه جامعه در گرو سلامت جسمی و روحی آنان است.

وضع بدن و حرکات بزرگ

ممکن است به تنهایی راه برود، معمولاً با گام‌های ناهموار این کار را می‌کند. پاهایش گشاد و جدا از هم است و بازوهایش کمی خم شده و برای حفظ تعادل، بالای سر یا در سطح شانه نگه داشته شده‌اند.
داوطلبانه شروع به راه رفتن می‌کند، اما اغلب با افتادن یا با خوردن به مبل متوقف می‌شود. با پایین آوردن پشتش، با یک ضربه یا با سقوط کردن به جلو روی دست‌ها، خودش را از حالت ایستاده به نشسته درمی‌آورد. می‌تواند به تنهایی روی پاهایش بلند شود. به طرف پله‌های طبقه بالا می‌خزد و ممکن است با پشت از پله‌ها پایین بیاید. بدون کمک، زانو می‌زند.

 

ارسال نظر

error: