بازی تمرین صدا

بازی تمرین صدا

بازی تمرین صدا

آنچه تحقیقات درباره بازی تمرین صدا می گوید:

کودکان به دلیل توجه دقیقشان به گفتار با صدای بلند و آهنگین، اهمیت کلمات را درک خواهند کرد.
در این بازی، باید با صدای بلند برای کودکتان صحبت کنید و آواز بخوانید.
  • با صدای بلند ترانه های دلخواهتان را بخوانید.
  • کودکتان را نزدیک خود نگه دارید و ترانه ها را به دو صورت عادی و سپس بلند بخوانید.
  • کودکتان توجه عمیقی به آواز خواندن شما با صدای بلند، از خود نشان خواهد داد.

نکات مفید درباره رشد کودکان:

بینایی و حرکات ظریف در کودک  دوازده تا پانزده ماهه

نخ اسباب بازی یا اشیاء کوچک را با رفلکس گازانبری دقیق برمی‌دارد، از یکی از دست‌هایش استفاده می‌کند. مکعب‌ها را دستکاری می‌کند و ممکن است بعد از نشان دادن طرز برج ساختن به او، دو مکعب را روی هم بگذارد و برج بسازد. با تمام دستش مداد رنگی را چنگ می‌زند. برای این کار از چنگ زدن با کف دست استفاده می‌کند. از یکی از دست‌هایش استفاده می‌کند و خط خطی کردن به طرف جلو و عقب را تقلید می‌کند. با علاقه به تصاویر رنگی کتاب نگاه می‌کند و آهسته روی صفحه کتاب دست می‌کشد.
به اسباب بازی‌های کوچکی که روی زمین کشیده می‌شود، نگاه می‌کند. با اشاره انگشت سبابه به اشیاء مورد علاقه و دور از دسترس، آنها را درخواست می‌کند. پشت پنجره می‌ایستد و برای چند دقیقه به اتفاقات خارج نگاه می‌کند و به آنچه علاقه دارد برای تایید کردن اشاره می‌کند

ارسال نظر

error: