بازی تجربه های حسی

بازی تجربه های حسی

بازی تجربه های حسی

آنچه تحقیقات در مورد بازی تجربه های حسی می گوید:

آنچه نوزادان می بینند و استشمام میکنند، موجب برقراری اتصالات مغز می شود؛ مخصوصا اگر این تجربه ها به شیوه ای محبت آمیز، پیوسته و قابل پیش بینی روی دهد.

قرار دادن نوزادان در معرض بسیاری از حس های مختلف، آگاهی او را از خود و جهان پیرامون افزایش خواهد داد.

توجه: مراقب باشید نوزادتان را بیش از حد تحریک نکنید. حواستان به علائم خستگی او از این بازی هم باشد.

 

نکته های بازی تجربه های حسی

– دست های نوزادتان را با پارچه های مختلف بمالید. ساتن، پشم و پارچه حوله ای نمونه های مناسبی برای شروع کار هستند.

– به نوزادتان این فرصت را بدهید تا بوهای مختلف را تجربه کند. بیرون بروید و یک شاخه گل را به بینی اش نزدیک کنید تا بو کند. یک پرتقال تازه قاچ شده هم برای امتحان بد نیست.

 

نکات مفید درباره رشد کودکان

رشد اجتماعی کودک، بستگی مستقیمی با درک وی از اجتماع و رابطه حاکم بر آن دارد و کودک کم کم و به مرور زمان، اجتماعی شدن و اجتماعی زیستن را می آموزد.

اولین رفتار اجتماعی عمده در کودکان، لبخند است که در ۲ و ۳ ماهگی ظاهر می شود. بعضی از کودکان به هر چهره ای لبخند می زنند. لبخند اجتماعی امری است مربوط به رشد و بسیار با اهمیت می باشد، زیرا موجب می شود که روابط متقابلی بین کودک و بزرگسالان ایجاد شده و پیوند عاطفی مستحکم تر شود.

در اوایل تولد، کودک نسبت به بسیاری از مسایل از قبیل قیافه اخمو و خنده آور، تهدید، لحن صدا و… بی تفاوت می باشد، ولی با بیشتر شدن سن از (۴ ماهگی به بعد) وی نسبت به این عوامل عکس العمل نشان می دهد و نسبت به کسانی که احتیاجات اولیه وی را برطرف می کنند، توجه بیشتری معطوف می دارد.

ارسال نظر

error: