بازی به من نگاه کن

بازی به من نگاه کن

بازی به من نگاه کن

آنچه تحقیقات درباره بازی به من نگاه کن می گوید:

تجربه های احساسی و تأثیرات متقابل اجتماعی با بزرگسالان آشنا و قابل اعتماد، به رشد توانایی های فکری کودکتان کمک خواهد کرد.

بازی به من نگاه کن کودک را نسبت به خودش و توانایی هایش آگاه تر خواهد ساخت.

 • همراه با کودکتان به آینه نگاه کنید و بگذارید او در حال انجام کارهای مختلف چهره اش را در آینه ببیند.
 • در حالی که کودکتان خود را در آینه تماشا می کند، از او بخواهید کارهای زیر را انجام دهد:
 1. لبخند بزند.
 2. زبانش را بیرون بیاورد و آن را وارسی کند.
 3. دهانش را باز و بسته کند.
 4. به دندان هایش نگاه کند.
 • به او چیزی بدهید تا بخورد و بگذارید خود را در حال جویدن(البته با دهان بسته!)تماشا کند.

نکات مفید درباره دوران رشد کودکان:

بررسی واکنش های کودک پانزده تا هجده ماه

تا ۱۵ ماهگی كودك شما قادر خواهد بود به تنهایی راه برود و تنها بماند . او روی زانوها و دستانش از پله ها بالا خزیده و بسیار آهسته از پله پایین می آید.

توانمندی و مهارت های دستی او افزایش یافته و ممكن است قادر باشد كه یك مكعب را روی دیگری قرار دهد. قد او در این سن حدوداً ۸۱ سانتیمتر و وزنش ۱۱ كیلوگرم است و دامنه تغییرات قد و وزن بین ۸۰ تا ۸۴ سانتیمتر و ۱۰ تا ۱۲ كیلوگرم است. كلمات او تقریباً قابل درك شده و ممكن است زنجیره ای از صداهای آشنا را با هم تولید كند.

در ۱۸ ماهگی كودك شما قادر است :

 1. با پاهای باز از هم به راحتی راه رفته و بدود.
 2. با كمك از پله بالا رفته و گاه پایین بیاید.
 3. زانوها و لگن را خم كرده و برای برداشتن اشیاء از روی زمین چمباتمه بزند.
 4. عكس های ساده و كتاب ها را می شناسد ، انگشت اشاره را روی آنها قرار می دهد و از آنها لذت می برد.

ارسال نظر

error: