بازی به…به… چه خوشمزه

 بازی به...به... چه خوشمزه

 بازی به…به… چه خوشمزه

آنچه تحقیقات درباره بازی به…به… چه خوشمزه می گوید:

لحن صدا و حالت های چهره بیش از کلمات درک می شوند. آموزش احساسی با همۀ قلمروهای یادگیری مرتبط است.

 • در هنگام آماده کردن غذا یا خوراکی، با خواندن شعر زیر مهارت های زبانی کودکتان را تقویت کنید:

وقت پیدا کردن شیر است.

وقت پیدا کردن شیر است.

 • به طرف یخچال بروید و پاکت شیر را بیرون بیاورید.

بگویید:”من شیر دوست دارم به..به…چه خوشمزه.”

 • این شعر را با گفتن نام سایر موادغذایی بخوانید. آنها را بیرون بیاورید،شعر را بخوانید، سپس در مورد غذا صحبت کنید.
 • این نوع بازی ها مهارت های زبانی را متحول می کند.

نکات مفید درباره دوران رشد کودکان:

کودک ۱۵ ماهه عاشق بازی کردن است، دنیای اطراف خود را کشف و آزمایش میکند ، یکی از مهمترین فعالیت های کودک شما در این سن، بازی است. از طریق فعالیت های بازیگوشانه او می آموزد که خلاق، تخیل و متفکر باشد. در این سن، کودک دوست دارد اجسام پنهان شده را کشف کند، و اجزای بدن را نام ببرد ، مهارت های حل مسئله و زبان او رشد خواهد کرد . در حال حاضر کودک شما مهارت های مختلف در زمینه های مختلف دارد. و تمام مهارت های او در حال رشد است.رشد کودک 15 ماهه

مراحلی که موجب رشد کودک ۱۵ ماهه میشود

 • کودک ۱۵ ماهه اکنون قادر به راه رفتن به طور مستقل است.
 • او اکنون می تواند چند کلمه ای مانند “ماما” و “بابا” بگوید.
 • به کتاب داستان های تصویری خیره میشود.
 • عاشق غذاهای انگشتی است و از مبل و پله بالا میرود.
 • او اکنون سعی می کند لباس هایش را در بیاورد.
 • می تواند روی صندلی کوچک بنشیند و از آن پایین بیاد.
 • شما می توانید از او بخواهید چیزی از اتاق دیگری بیاورد.
 • او دوست دارد اجسام کوچک و سنگ جمع کند.
 • در این زمان او کنترل بیشتری بر دستانش دارد و می تواند قاشق و مداد در دست بگیرد.
 • در هنگام آماده کردن غذا یا خوراکی، با خواندن شعر زیر مهارت های زبانی کودکتان را تقویت کنید( بازی به…به… چه خوشمزه).

ارسال نظر

error: