بازی بالا پریدن

بازی بالا پریدن

بازی بالا پریدن

آنچه تحقیقات درباره بازی بالا پریدن می گوید:

تأثیر متقابل و مثبت با بزرگسالان دلسوز، مغز یک کودک را تحریک می کند، موجب رشد سیناپس ها می شود و اتصالات موجود را تقویت می کند.

این بالا پریدن لذت بخش موجب عمیق شدن رابطۀ شما با طفل نوپایتان می شود.

  • کودکتان را روی پایتان قرار دهید و زیر بغلش را محکم بگیرید.
  • در حین بالا بردن کودکتان، شعر زیر را بخوانید:

بالا بپر، بالا بپر، بگذار بالا بپریم.

بالا و پایین

همه جا

بالا بپر، بالا بپر، بگذار بالا بپریم

بپاف نیفتی پایین

(کودکتان را به یک سمت متمایل کنید.)

  • شعر را دوباره بخوانید و طفل را به سمت دیگر متمایل کنید.
  • شعر را تکرار کنید و موقع گفتن کلمۀ “بپا” زانوهایتان را باز کنید و کودکتان را از ناحیه کمر بگیرید و بگذارید به عقب بیفتد.

نکات مفید درباره دوران رشد کودکان:

یک سالگی زمان مناسبی برای تمرکز روی بازی هایی است که به تقویت مهارت های حرکتی کودک کمک می کند.

مهارت های حرکتی درشت کودک با هرکاری که موجب شود خودش را حرکت دهد و یا اشیاء بزرگتر از خودش را جابه جا کند بهبود می یابد. برای کسب این مهارت، هل دادن و انداختن اسباب بازی‌هایی که موجب تحرک بیشتر در کودک شود بسیارموثر است.

انباشته کردن اسباب بازی ها و شکل دادن به جورچین به کودک اجازه می‌دهد توانایی انجام کارهای دستی را درخود تقویت کرده ونیز به او این فرصت داده می شود که توانایی حل مساله را تمرین کند و بتواند درک وسیع‌تری از مفاهیمی مانند شکل، رنگ، حجم و اندازه به دست آورد.

هرکاری که کودک را نیازمند استفاده از دستانش برای چنگ زدن و گرفتن نماید برای داشتن مهارت های عالی حرکتی بسار مفید است. با این وجود ضروری است که به کودک بیاموزید مهارت چنگ زدن را بر روی دیگران تمرین نکند.

 

 

ارسال نظر

error: