بازی ابتدایی با بلوک ها

بازی ابتدایی با بلوک ها

بازی ابتدایی با بلوک ها

آنچه تحقیقات درباره بازی ابتدایی با بلوک ها می گوید:

مهارت های کوچک و بزرگ حرکتی، به طور مستقل تکامل می یابند؛ اگر چه بیان فیزیکی یکسانی را می طلبند.

اگر کودکی در یک هفته، تلاش بسیاری را صرف مهارت های بزرگ حرکتی کند، فرصت کافی برای تقویت مهارت های کوچک حرکتی نخواهد داشت.

چیدن بلوک ها روی همدیگر، به تکامل مهارت های کوچک حرکتی کمک می کند.

  • در بازی ابتدایی با بلوک ها، بلوک های این بازی را می توانید بخرید؛ اما اگر خودتان بلوک ها را بسازید، بیشتر لذت خواهید برد.

از کارتن های کوچک بیا مقوا، بلوک های یک بار مصرف بسازید.

  • کودکتان را تشویق کنید که بلوک ها را با مداد شمعی یا عکس برگردان تزئین کند.
  • به کودکتان یاد بدهید که بلوک ها را روی هم بچیند و هر بار که او بلوکی را روی بلوک دیگر چید، تشویقش کنید.
  • بعضی وقت ها کودک از به هم ریختن بلوک های روی هم چیده شده بیشتر لذت خواهد برد.

نکات مفید درباره دوران رشد کودکان:

کودک ۱۵ ماهه چه کارهایی انجام می دهد؟

سلامت نوزاد و کودک از مهمترین مسائلی است که والدین باید به آنها اهمیت دهند.

کودکان، سرمایه‌های ارزشمندی هستند که رشد و توسعه جامعه در گرو سلامت جسمی و روحی آنان است.

وضع بدن و حرکات بزرگ

ممکن است به تنهایی راه برود، معمولاً با گام‌های ناهموار این کار را می‌کند.

پاهایش گشاد و جدا از هم است و بازوهایش کمی خم شده و برای حفظ تعادل، بالای سر یا در سطح شانه نگه داشته شده‌اند.

داوطلبانه شروع به راه رفتن می‌کند. اغلب با افتادن یا با خوردن به مبل متوقف می‌شود.

با پایین آوردن پشتش، با یک ضربه یا با سقوط کردن به جلو روی دست‌ها، خودش را از حالت ایستاده به نشسته درمی‌آورد.

می‌تواند به تنهایی روی پاهایش بلند شود.

به طرف پله‌های طبقه بالا می‌خزد و ممکن است با پشت از پله‌ها پایین بیاید. بدون کمک، زانو می‌زند.

در این سن میتواند بازی ابتدایی با بلوک ها را انجام دهد و مهارت های حرکتی کوچک خود را ارتقا بخشد.

ارسال نظر

error: