بازی آواز خواندن مادر و کودک

بازی آواز خواندن مادر و کودک

بازی آواز خواندن مادر و کودک

آنچه تحقیقات درباره بازی آواز خواندن مادر و کودک می گوید:

چندان نگران کلمه هایی که در آواز یا ترانه به کار می برید، نباشید.

آنچه مهم است، لذت بردن از آواز خواندن است. همیشه و همه زمان وقت خوبی برای آواز خواندن برای کودک است.

  • ترانه را به دلخواه خود بخوانید.
  • آواز را دوباره بخوانید و حرکت را به آن اضافه کنید.
  • دست های کودکتان را برای کف زدن، دست تکان دادن و … حرکت دهید. نخست حرکت را انجام دهید و سپس بگذارید او این کار را بکند.
  • در هر زمان، در ماشین، در صف سوپرمارکت یا در اتاق انتظار مطب دکتر با کودکتان آواز بخوانید. همیشه وقت خوبی برای آواز خواندن است.

نکات مفید درباره دوران رشد کودکان:

رشد کنترل ادرار در ۱۵ ماهگی

در این سن کودک شما کم کم وقتی نیاز به دفع ادرار دارد آن را احساس می کند.با این حال نمی تواند ادرار خود را به خوبی نگه دارد و باید آن را فورا رها کند.

 

چگونه می توانید کمک کنید :
  • گاهی اوقات از کودک خود بپرسید آیا می خواهد به توالت برود.اگر پاسخ منفی بدهد تقریبا می توان مطمین بود که درست می گوید.
  • کودک نمی تواند پس از جلب توجه شما ادرار خود را به مدت طولانی نگه دارد،بنابراین با گشاده رویی از هر گونه بی اختیاری که اتفاق می افتد چشم پوشی کنید.

 

از او بپرسید آیا لگن می خواهد :

هر وقت فکر می کنید کودک به توالت احتیاج دارد از او سوال کنید. اگر “نه” گفت ناراحت نشوید.زیرا بیشتر اوقات همین پاسخ را می دهد.

ارسال نظر

error: