بازی آسوده باش، راحت باش، دوستت دارم

بازی آسوده باش، راحت باش، دوستت دارم

بازی آسوده باش، راحت باش، دوستت دارم

آنچه تحقیقات درباره بازی آسوده باش، راحت باش، دوستت دارم می گوید

بازی آسوده باش، راحت باش، دوستت دارم، هر چه یک طفل را بیشتر بغل کنند، نوازش کنند و در آغوش بگیرند، وقتی که بزرگتر شد، احساس امنیت و استقلال بیشتری خواهد کرد.

این بازی رابطه میان شما و کودکتان را کسترش می دهد

  •  نوزادان را در آغوش بگیرید و به عقب و جلو جرکت دهید. همانطونوزادا را در آغوش بگیرید و به عقب و جلو جرکت دهید.
  • همانطور که حرکت می کنید، برای او لالایی بگویید و تکرار کنید:”دوستت دارم
  • وقتی به کلمه “دوستت” رسیدید، بخشی از بدن او، مثلاً سر، بینی یا انگشت پایش را ببوسید
  • کودک شما ممکن است حتی وقتی که دارد بزرگ می شود، از شما بخواهد این بازی را با او بکنید.

نکته: به جرأت می توان گفت که خانواده مهمترین عامل سازنده شخصیت کودک است. کودک سالهای حساس عمر خود را در خانواده سپری می کند. هر یک از اعضای خانواده به نحوی بر رفتار و به طور کلی بر شخصیت و منش کودک تأثیر می گذارند. اغلب والدین، تربیت کودک را کار ساده ای به حساب می آورند، آنها تصور می کنند که هر کسی قادر است از عهده این مسئولیت برآید، اما این گونه نیست.

هر زن و شوهری باید قبل از بچه دار شدن، برای پرورش کودک خود با مسائل تربیتی آشنا شوند و اطلاعات لازم را کسب کنند. پدر و مادر مطلع از مسائل تربیتی قادرند کودکان سالم تر و سازنده تری تحویل جامعه دهند. بی اطلاعی و عدم آشنایی والدین با اصول کلی تربیت صحیح، جریان تربیت را از مسیر مستقیم و درست خارج می کند. عمل کردن بدون داشتن اطلاعات لازم و کافی، برای تربیت کودک، والدین را از رسیدن به هدف باز می دارد و حتی ممکن است از هدف دورشان سازد.

ارسال نظر

error: