اسباب بازی چند طبقه

اسباب بازی چند طبقه

اسباب بازی چند طبقه

آنچه تحقیقات درباره اسباب بازی چند طبقه می گوید:

کمک کردن به رشد مغز یک کودک، به مفهوم غرق کردن او در محیط هایی است که از نظر احساسی و عقلانی غنی و محرک هستند.

اسباب بازی های چند طبقه، امکانات زیادی را برای بازی تکاملی دارند.

در همۀ اسباب بازی ها، زمینه های فراوانی برای خلاقیت وجود دارد. به کودکتان کمک کنید تا راه های مختلف بازی با اسباب بازی ها را یاد بگیرد.

  • بر مبنای نیازها و مهارت های تکاملی کودکتان، او را تشویق به انجام یکی از این کارها کنید:
  • چیدن قطعات اسباب بازی از بزرگ به کوچک، کوچک به بزرگ و هر طور دیگر.
  • پرتاب کردن حلقه ها
  • قرار دان حلقه ها در انگشت ها
  • گذاشتن خلقه ها در دهان
  • چرخاندن حلقه ها

نکات مفید درباره دوران رشد کودکان:

توانایی های نوزاد نه ماهه

درک صحیح:
انگشت اشاره و شصت، هم اکنون می توانند یکدیگر را لمس کنند تا کودک به یک درک صحیح برسد.
کودک از انگشتان خود برای گرفتن اشیا کوچک استفاده میکند و آنها را در دهان خود می گذارد. اجسام ریز را از جلوی او جمع کنید.
رفلکس چتر را توسعه می دهد:
این رفلکس بدن برای قرار دادن دست ها به جلو هنگام افتادن است. این روش بدن برای جلوگیری از آسیب سر در صورت افتادن است.
استفاده از بازو و دست:
کودک می آموزد که اسباب بازی ها را به هم بکوبد و دست بزند. بچه ها در نه ماه نه تنها می توانند اشیا را از یک دست به سوی دیگر منتقل کنند، بلکه آنها را در فاصله های کوتاه پرتاب می کنند.
حرکت اشیاء را دنبال می کنند:
عضلاتی که حرکت چشم را کنترل می کنند، قوی تر هستند، اجازه می دهد کودک اجسام متحرک را دنبال کند. او چشم از یک ماشین اسباب بازی در حال حرکت برنمیدارد. با توجه به درک عمق ، می تواند فاصله بین اشیا را بهتر از قبل مقایسه کند.
یک ساعت اضافی در شب می خوابد:
نوزادان ۱۴ ساعت در روز می خوابند. او ممکن است ساعات کمتری در طول روز بخوابد، اما آن را با خواب شب جبران خواهد کرد.

ارسال نظر

error: