برچسب: یادگیری

بازی آواز خواندن

بازی آواز خواندن

بازی آواز خواندن آنچه تحقیقات دربار بازی آواز خواندن می گوید: ترانه ها، کودکان را با الگوهای گفتاری و مهارت های حسی جنبشی آشنا می سازند. هر چه کودکتان کلمه های بیشتری بشنود، بخش های زبانی مغزش بیشتر تکامل خواهد یافت. این مکالمات همراه با موسیقی، بر اساس یادگیری را برای کودکتان فراهم می آورند. […]

مطالعه بیشتر
error: