برچسب: کودک نه تادوازده ماهه

بازی کوچولو کجاست؟

بازی کوچولو کجاست؟

بازی کوچولو کجاست؟ آنچه تحقیقات درباره بازی کوچولو کجاست می گوید: امروزه محققان تأیید می کنند که نحوۀ کنش و واکنش شما با کودکتان و تجربیاتی که فراهم می آورید، بر تکامل عاطفی و توانایی های یادگیری او تأثیر دارند. این بازی را می توانید با عکس های اعضای خانواده و دوستان هم انجام دهید. […]

مطالعه بیشتر
error: