برچسب: کلمه

بازی کلمه، کلمه، کلمه

بازی کلمه، کلمه، کلمه

 بازی کلمه،کلمه، کلمه آنچه تحقیقات درباره بازی کلمه، کلمه، کلمه می گوید: کودکان با شنیدن چندین بارۀ کلمات، زبان می آموزند. به خاطر همین، هر چه زودتر با بچه ها حرف بزنید، بهتر است. تصاویر کتاب ها و مجله ها، سوژه خوبی برای صحبت کردن است. تصاویر چیزی آشنا مانند حیوانات، نوزادان و مواد غذایی […]

مطالعه بیشتر
error: