برچسب: کاربرد بازی درمانی در درمان کودک ناشنوا:

کاربرد بازی درمانی در درمان کودک ناشنوا

کاربرد بازی درمانی در درمان کودک ناشنوا

کاربرد بازی درمانی در درمان کودک ناشنوا نویسنده: الیزابت اوربان تأکید بر: بازی درمانی به عنوان ابزار درمانی برای یک دختر ۱۰ ساله دارای ناشنوایی شدید و مبتلا به ناسازگاری در محیط خانه و مدرسه. مقدمه: مطالعه موردی در ارتباط با یک دختر ۱۰ ساله شدیداً ناشنوا به نام ویرجینیا انجام گردید و کاربرد بازی […]

مطالعه بیشتر
error: