برچسب: کاربردهای بازی درمانی در تشخیص و ارزیابی

کاربردهای بازی درمانی در تشخیص و ارزیابی

کاربردهای بازی درمانی در تشخیص و ارزیابی

کاربردهای بازی درمانی در تشخیص و ارزیابی کاربردهای بازی درمانی در تشخیص و ارزیابی نخستین بار توسط مروستی(۱۹۸۹) توضیح داده شد. به اعتقاد وی این روش قادر خواهد بود که کودک را در وضعیتی قرار دهد که تضادهای درونی، آرزوها، رؤیاها و ادراک خود از دنیا را منعکس کند. در این روش و بدین منظور […]

مطالعه بیشتر
error: