برچسب: هوشیاری شنیداری

بازی صدا کجاست؟

بازی صدا کجاست؟

بازی صدا کجاست؟ آنچه تحقیقات درباره بازی صدا کجاست؟ می گوید: مأتوس بودن با موسیقی، توانایی آتی کودک را برای استدلال نظری، به ویژه در قلمرو هندسۀ فضایی افزایش می دهد. بازی هایی که هوشیاری شنیداری کودکتان را بالا می برند، به برقراری اتصال های مغز او کمک خواهند کرد.این هوشیاری چیزی است که با […]

مطالعه بیشتر
error: