برچسب: هل دادن

بازی هل دادن اشیاء

بازی هل دادن اشیاء

بازی هل دادن اشیاء آنچه تحقیقات درباره بازی هل دادن اشیاء می گوید: اگر نرون های مغز مرتبط با بینایی و مهارت های جنبشی در سنین ابتدایی ورزیده نشوند، در بزرگسالی به قدر کافی شکل پذیر نخواهد بود و برای بسیاری از تجربیات، از نو متصل نخواهد شد. هل دادن و بازی های مربوط به […]

مطالعه بیشتر
error: