برچسب: هر چیزی می تواند حرف بزند

هر چیزی می تواند حرف بزند

هر چیزی می تواند حرف بزند

هر چیزی می تواند حرف بزند آنچه تحقیقات درباره بازی هر چیزی می تواند حرف بزند می گوید: آرام و شمرده حرف بزنید تا کودک بتواند کلمه ها را به طور جداگانه تشخیص بدهد. تأکید یا تکرر کردن یک کلمه نیز مفید است. این، بازی سرگرم کننده ای برای تکامل بخشیدن به مهارت های زبانی […]

مطالعه بیشتر
error: