برچسب: نگاه کن

بازی به من نگاه کن

بازی به من نگاه کن

بازی به من نگاه کن آنچه تحقیقات درباره بازی به من نگاه کن می گوید: تجربه های احساسی و تأثیرات متقابل اجتماعی با بزرگسالان آشنا و قابل اعتماد، به رشد توانایی های فکری کودکتان کمک خواهد کرد. بازی به من نگاه کن کودک را نسبت به خودش و توانایی هایش آگاه تر خواهد ساخت. همراه […]

مطالعه بیشتر
بازی نگاه کن چه می بینم !

بازی نگاه کن چه می بینم !

بازی نگاه کن چه می بینم ! آنچه تحقیقات درباره بازی نگاه کن چه می بینم می گوید: تمرین مهارت های دیداری در شش ماه تخست زندگی ضروری است. کودکان، خیره شدن به چهره های جالب و اسباب بازی های رنگی را دوست دارند. هر بار یک اسباب بازی رنگی را بردارید، آن را به […]

مطالعه بیشتر
error: