برچسب: مهارتهای اجتماعی

بازی یک، دو، سه... چهار

بازی یک، دو، سه…چهار

بازی یک، دو، سه…چهار آنچه تحقیقات درباره بازی یک، دو، سه…چهار می گوید. آواز خواندن و رقصیدن با کودک، دو تا از بهترین کارهایی هستند که می توانید برای کمک کردن به ر او انجام بدهید. نوزادان از موسیقی و ریتم لذت می برند. وقتی که آنها در رحم بوده اند، ریتم قلب را حس […]

مطالعه بیشتر
error: