برچسب: مفاهیم فضایی

بازی داخل و خارج

بازی داخل و خارج

بازی داخل و خارج آنچه تحقیقات درباره بازی داخل و خارج می گوید: تجربه های اولیه، جریان های ایجاد شده در مغز را شکل می دهند. فهمیدن مفاهیم فضایی مثل داخل، خارج، عقب، زیر و رو برای تکامل مغز مهم است. بازی هایی که به درک مفهوم فضا منجر می شوند، در سال های آینده […]

مطالعه بیشتر
error: