برچسب: مشکلات عاطفی

کاربرد بازی درمانی در کودکان دارای مشکلات عاطفی

کاربرد بازی درمانی در کودکان دارای مشکلات عاطفی

کاربرد بازی درمانی در کودکان دارای مشکلات عاطفی کودکی که مشکلات عاطفی دارد، از نظر رفتاری تفاوت معنی داری با کودک فاقد این مشکل ندارد. آنچه که در این میان متفاوت است شدت، فراوانی و میزان رفتار است. کودک دارای مشکلات عاطفی، به شدت از عدم تعادل، بی ارادگی، احساس از دست دادن چیزی یا […]

مطالعه بیشتر
error: